VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

TRANG CHỦ TIN TỨC SỰ KIỆN THƯ VIỆN HỖ TRỢ LIÊN HỆ
Đào tạo Quốc Tế

VTC Academy

VTC Academy

 

 

GIÁ TRỊ & QUYỀN LỢI CỦA CHỨNG CHỈ AUTODESK

  • Giá trị:

Chứng chỉ Autodesk là một sự chứng nhận trên phạm vi toàn cầu, đáng tin cậy về kiến ​​thức và kỹ năng sử dụng sản phẩm Autodesk của người sở hữu, làm gia tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp, nâng cao năng suất làm việc, nâng cao uy tín của người sỡ hữu.

  • Quyền lợi:

- Được công nhận khả năng, trình độ, kỹ năng của bạn trên phạm vi toàn cầu, giúp bạn chứng minh năng lực  trong ngành công nghiệp này.

- Được truy cập và sử dụng Logo hợp pháp của Autodesk.

- Tên của người được cấp chứng chỉ được cập nhật và hiển thị trong cơ sở dữ liệu người dùng chuyên nghiệp của Autodesk toàn cầu. 

Q

QUY CÁCH THI VÀ CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ

 

VTC Academy

 

Certificate of CompletionVTC Academy

Certified Professional

VTC Academy

VTC Academy

Certified User

VTC Academy

VTC Academy

 

HƯỚNG DẪN THI VÀ ÔN TẬP

VTC Academy

VTC Academy

 

 

Bạn cần tư vấn tại