WHEN

3/2016 - 12/2016

LOCATION

VTC Academy HN - ĐT: 043 6681 0043

GIỚI THIỆU

KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO KHỐI NGÀNH THIẾT KẾ

(Thí sinh click vào đường link dưới đây để làm bài thi)

 
 

Lưu ý:

  • Thí sinh muốn tham gia kỳ thi phải hoàn thành hồ sơ thi tuyển và được cấp số báo danh theo phân ngành cụ thể

  • Thí sinh phải làm đủ cả 2 phần thi, nhưng các phần thi không nhất thiết phải diễn ra cùng một thời điểm.

  • Thí sinh chỉ được phép thi tối đa 2 lần trong 1 năm

  • Sau khi làm bài thi, thí sinh sẽ nhận thông báo kết quả trực tiếp từ bộ phận tuyển sinh của VTC Academy trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi bài dự thi.

.