VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

TRANG CHỦ TIN TỨC SỰ KIỆN THƯ VIỆN HỖ TRỢ LIÊN HỆ
THƯ VIỆN
VTC Academy

Concept Art_Adventurer

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_WinterMech

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Batman

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Fight

Phan Vũ Linh
VTC Academy

3D_Dark Ship

Nguyễn Việt Quốc
VTC Academy

Concept Art_Love

Phan Vũ Linh
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

2D_Cao Lỗ

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_The Last Sun

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art_Habour

Trương Huyền Đức
VTC Academy

3D Character_Charlie Chaplin

Dương Văn Điệp
VTC Academy

3D_Car

VTC Academy

3D Artist

VTC Academy

Concept Art

VTC Academy

Concept Art_Caveman

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Drskull

VTC Academy

Concept Art_LiKStudios-Junko

VTC Academy

Environment Concept

Concept
VTC Academy

VFX

Trương Huy Hoàng
VTC Academy

Concept Art

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art_Animalconcept1live

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Lạc Long Quân

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Arthasportrait

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_Jouney

VTC Academy

Concept Art_Slumcity

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_LiKStudios-Scavenger

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Homless

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Evilution

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

VTC Academy

Mỹ thuật căn bản_Joker

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Mirrror

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Hangar

Trương Huyền Đức
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

Concept Art_Demon Hunter - LiKStudios

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Routine

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_Full Moon

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Loss

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Generalwolf

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Jerusalem

Quản Đình Phước
VTC Academy

2D_An Dương Vương

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_Arthas

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Batman2face

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Memaid

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Big Turtle

Quản Đình Phước
VTC Academy
Nguyễn Huyền Trang
"Mình rất thích, không gian cực thoải mái.".
VTC Academy
Nguyễn Trọng Nghĩa
"mình thích môi trường học tập như không phải đi học mà là đang training ở VTC Academy, mọi người có thể tự do trao đổi, trò chuyện. Học viên và giáo viên giống những người bạn thân thiết hơn.".
VTC Academy
Nguyễn Minh Nhựt
"Các trường khác không đào tạo 3D chuyên sâu, nó chỉ là một môn học nhỏ, không đi sâu vào 3D game, Animation. Ở VN, vào thời điểm hiện tại, mình thấy VTC Academy đào tạo bài bản nhất và có hẳn studio game, mình rất ấn tượng về điều này.".
Bạn cần tư vấn tại