VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

TRANG CHỦ TIN TỨC SỰ KIỆN THƯ VIỆN HỖ TRỢ LIÊN HỆ
THƯ VIỆN
VTC Academy

Sản phẩm MACHINA_Project 1

VTC Academy

Sản phẩm Model Vespa- Nguyễn Hữu Tín- 3DA01

VTC Academy

Sản phẩm Võ Huy Giáp - 3D Animation Artist

VTC Academy

Sản phẩm học viên sau 54h học Animation basic

VTC Academy

Sản phẩm Survive_Project 1 lớp 3D

VTC Academy

Sản phẩm VFX của học viên lớp 3DA02 sau môn VFX cơ bản

VTC Academy

Sản phẩm học viên lớp 3D

VTC Academy

Sản phẩm học viên lớp 3D

VTC Academy

Sản phẩm Kingkong - 3D Artist Dương Văn Điệp

VTC Academy

Characters Artist Phùng Đình Dũng

VTC Academy

Giảng viên Trương Huy Hoàng

VTC Academy

Sản phẩm SAN_Project 1 lớp 3D

VTC Academy

Another World - VESTA's Project

VTC Academy

Short Film_Nguyễn Đắc Hoàng

VTC Academy

Học làm phim trong 48h - A French Love Story

VTC Academy

Trailer Squad_Nguyễn Lâm Tiến

VTC Academy

Trailer Project 2 sản phẩm Task Force

Bạn cần tư vấn tại