Nội dung đào tạo:

  • Làm quen với 3Ds Max, V-Ray, Photoshop
  • Model khối, vật thể đơn giản (Rương, bàn ghế…)
  • Uwrap UVW & tạo vật liệu 3D, tạo các tấm texture chuyên dụng cơ bản trong 3D.
  • Làm quen với V-RAY (xuất ảnh, video)