Chú thích:

Quy trình bảo lưu, chuyển lớp, chuyển ngành :

  • Bước 1. Học vụ nhận thông tin
  • Bước 2. Nhập vào file (file danh sách đính kèm)
  • Bước 3. Học vụ in ra 2 bản
  • Bước 4: Chuyển Tài vụ xác nhận học phí, ký tên
  • Bước 5: Học vụ ký tên, học viên ký tên.
  • Bước 6: Lưu hồ sơ (Học vụ lưu 1 bản, học viên giữ 1 bản)

Quy định thời hạn tạm ngưng:

  • Thời gian tạm ngưng: tối đa 3 tháng.
  • Gia hạn tạm ngưng từ tháng thứ 4 trở lên: Liên hệ bộ phận Học vụ để biết thêm về quy trình gia hạn.