Courses

           Tất cả Ngắn hạn Thiết kế Lập trình Dài hạn

Chuyên viên phát triển Game

Phát triển Game 2D, 3D từ ý tưởng, thiết kế đến phát hành game

Chuyên viên phát triển Ứng dụng di động

Thiết kế UI/UX, lập trình Android/iOS, phát triển back-end cho ứng dụng mobile

Chuyên viên Diễn hoạt 3D

Kỹ năng từ concept đến diễn hoạt, thổi hồn cho các nhân vật & sản phẩm 3D

Chuyên viên Dựng hình 3D

Kỹ năng từ concept đến dựng hình, gắn xương cho các nhân vật, sản phẩm 3D

AI FULLSTACK ENGINEER

Lập trình Web Front-End với ReactJS

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội