Courses

           Tất cả Ngắn hạn Thiết kế Lập trình Dài hạn

Chuyên viên phát triển Game

Phát triển Game 2D, 3D từ ý tưởng, thiết kế đến phát hành game

Chuyên viên phát triển Ứng dụng di động

Thiết kế UI/UX, lập trình Android/iOS, phát triển back-end cho ứng dụng mobile

Chuyên viên Diễn hoạt 3D

Kỹ năng từ concept đến diễn hoạt, thổi hồn cho các nhân vật & sản phẩm 3D

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội