Trang chủ Trang chủ
Ai Full-stack Engineer
LEVEL 3
Ai Full-stack Engineer
5 (7564)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 12 tuần

Học phí: Liên hệ

đăng ký học
Các lĩnh vực ứng dụng của Ai Full-stack Engineer
Xây dựng hệ thống AI hoàn chỉnh
Xây dựng hệ thống AI hoàn chỉnh
Phát triển hệ thống AI hoàn chỉnh
Phát triển hệ thống AI hoàn chỉnh
Ứng dụng AI vào quy trình sản xuất
Ứng dụng AI vào quy trình sản xuất
Ứng dụng AI vào quản lý và vận hành doanh nghiệp
Ứng dụng AI vào quản lý và vận hành doanh nghiệp
Ứng dụng AI vào quá trình số hóa doanh nghiệp
Ứng dụng AI vào quá trình số hóa doanh nghiệp
Ứng dụng AI vào phát triển sản phẩm và dịch vụ
Ứng dụng AI vào phát triển sản phẩm và dịch vụ
Ai có thể học?

NHÓM 1: Người có kiến thức về lập trình python, đại số tuyến tính, giải tích, tối ưu * Người có tư duy logic và khả năng phản biện *

NHÓM 2: Học viên đã nhận chứng chỉ khóa AI Specialist của VTC Academy

*Dựa theo khung đánh giá năng lực chuẩn quốc tế của VTC Academy

Nội dung khóa học
  • Khung thống nhất để hiểu về dự án AI và vòng đời của dự án AI
  • Thách thức và thực hành tốt để hoạch định, thiết lập và triển khai thành công các dự án Machine Learning/Deep Learning
  • Thực hành sử dụng các khối quan trọng Deep Learning: CNNs; RNNs & sequence models; embeddings; GANs, VAEs & generative models; deep RL; attention & memory mechanisms; neural-symbolic integration with reasoning, planning, and search mechanisms
  • Dự án thực tế để xây dựng và triển khai hệ thống AI tích hợp và hiện đại nhất
Kết quả sau khóa học
Ai Full-stack Engineer
01
Xây dựng các vấn đề và ước lượng một dự án AI hoàn chỉnh
02
Tìm, làm sạch, dán nhãn và tăng cường dữ liệu
03
Chọn đúng các khung kiến trúc hạ tầng máy tính
04
Huấn luyện song song nhiều mô hình để chọn được kiến trúc mô hình đúng
05
Triển khai các mô hình quy mô lớn: REST API /Docker container/Amazon Lambda,…
06
Phát triển và triển khai những hệ thống AI tích hợp hiện đại
Học viên nói gì về khóa học?
Doanh nghiệp tham gia khóa học
Khóa học khác
xem tất cả
Language Understanding
Language Understanding
4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Visual Understanding
Visual Understanding
5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Decision Making
Decision Making
4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757