AI FULLSTACK ENGINEER

Giới thiệu

 • Khung nội dung Fullstack thống nhất để hiểu về dự án AI và vòng đời của dự án AI
 • Thách thức và thực hành tốt để hoạch định, thiết lập và triển khai thành công các dự án Machine Learning/Deep Learning
 • Thực hành sử dụng các khối quan trọng Deep Learning: CNNs; RNNs & sequence models; embeddings; GANs, VAEs & generative models; deep RL; attention & memory mechanisms; neural-symbolic integration with reasoning, planning, và search mechanisms
 • Dự án thực tế để xây dựng và triển khai hệ thống AI tích hợp và hiện đại nhất

Ai có thể học?

 • Người có kiến thức về lập trình Python, đại số tuyến tính, giải thích, tối ưu *
 • Người có tư duy logic và khả năng phản biện *
 • Học viên đã nhận chứng chỉ khóa AI Specialist của VTC Academy
  (*)Cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào của VTC Academy

Thời lượng khóa học

 • 108 giờ, 12 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

Làm được gì sau khóa học?

Sau khi hoàn thành khóa học AI Fullstack Engineer, học viên sẽ:

 • Xây dựng các vấn đề và ước lượng một dự án AI hoàn chỉnh
 • Tìm, làm sạch, dán nhãn và tăng cường dữ liệu
 • Chọn đúng các khung kiến trúc hạ tầng máy tính
 • Huấn luyện song song nhiều mô hình để chọn được kiến trúc mô hình đúng
 • Triển khai các mô hình quy mô lớn: REST API/Docker container/ Amazon Lambda,…
 • Phát triển và triển khai những hệ thống AI tích hợp hiện đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lập trình Web Front-End với ReactJS

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN:
May 1, 2020
GIỜ HỌC:
Buổi sáng, Thứ 7 - Chủ nhật
NHÓM NGÀNH:

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội