VTC Academy | Data Scientist
VTC Academy VTC Academy
Data Scientist
AI Specialist
Data Scientist
5 (6397)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 12 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học
Điểm đặc biệt & Tính ứng dụng của Data Scientist
Phân tích CRM trong Marketing
Phân tích CRM trong Marketing
Khai thác dữ liệu trong nhiều lĩnh vực
Khai thác dữ liệu trong nhiều lĩnh vực
Phân tích các chiến dịch </br>Marketing & Kinh doanh
Phân tích các chiến dịch
Marketing & Kinh doanh
Nhận diện cảm xúc khách hàng
Nhận diện cảm xúc khách hàng
Đề xuất sản phẩm quan tâm
Đề xuất sản phẩm quan tâm
Ai có thể học?

NHÓM 1: Những người yêu thích và muốn phát triển nghề nghiệp Data Scientist trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

NHÓM 2: Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn phân tích các dữ liệu chuỗi thời gian, ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống ra quyết định bằng học sâu

NHÓM 3: Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn

Nội dung khóa học
  1. Khai thác dữ liệu và máy học (Machine Learning)
  2. Mạng Neuron nhân tạo và tối ưu hóa mạng Neuron
  3. Xây dựng các mô hình dự đoán và phân loại bằng máy học
  4. Xây dựng mô hình học chuyển tiếp (Transfer Learning)
  5. Phân tích bài toán chăm sóc khách hàng (CRM)
  6. Phân tích các bài toán Marketing
  7. Phân tích ngôn ngữ bằng học sâu (Deep Learning) và xây dựng Chatbot
  8. Phân tích chuỗi thời gian, hệ thống đề xuất, và học tăng cường bằng học sâu
Kết quả sau khóa học
Data Scientist
01
Phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu ngân hàng, tài chính & kế toán hiệu quả.
02
Phân tích các chuỗi thời gian để đưa ra các mô hình dự đoán chính xác.
03
Phân tích khách hàng thông qua hành vi, thông tin và phản hồi qua bài toán CRM.
04
Phân tích bài toán Marketing để tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
05
Xây dựng các hệ thống đề xuất với dữ liệu lớn và đa dạng.
Data Scientist
Doanh nghiệp tham gia
Khóa học khác
xem tất cả
Salesforce RPX-101</br> Reporting Fundamentals
Salesforce RPX-101
Reporting Fundamentals
5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Salesforce ADX-201</br> Administrative Essentials
Salesforce ADX-201
Administrative Essentials
5 (6567)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Professional Digital Marketing
Professional Digital Marketing
4.9 (7563)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 6.5 tháng
Khối ngành: Digital Marketing
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757