AI PRACTITIONER

Giới thiệu

 • Giới thiệu về AI/Machine Learning, các phương pháp học máy và thực hành AI thông dụng
 • Khung thống nhất TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) – khung tiếp cận ML độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng
 • Math/Computer/Programming/Data
 • Mô hình Machine Learning và Deep Learning
 • Visual & Language Understanding với mô hình Deep Learning huấn luyện sẵn
 • Từng bước xây dựng ứng dụng AI

Ai có thể học?

 • Nhóm 1: Học sinh lớp 12, sinh viên, người đi làm chưa có nền tảng toán cao cấp và lập trình Python
 • Nhóm 2: Học sinh lớp 12, sinh viên, người đi làm đã có nền tảng toán cao cấp và lập trình Python

Thời lượng khóa học

 • 72 giờ, 8 tuần, 3 buổi/tuần, 3 giờ/buổi

Làm được gì sau khóa học?

Sau khi hoàn thành khóa học AI Practitioner, học viên sẽ:

 • Hiểu tổng quan về AI/Machine Learning (ML)
 • Sử dụng Toán ứng dụng, ngôn ngữ Python, công cụ kỹ thuật dữ liệu trong AI/ML
 • Am hiểu các mô hình Machine Learning/Deep Learning
 • Tổng hợp các thuật toán ML/DL thành bức tranh tổng thể theo khung TEFPA
 • Áp dụng các thuật toán để xây dựng các ứng dụng AI dùng các mô hình DL huấn luyện sẵn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khoá học chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN:
May 1, 2020
THỜI LƯỢNG:
36 giờ
NHÓM NGÀNH:
GỌI NGAY 0981 114 757

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội