Courses

           Tất cả Marketing Ngắn hạn Thiết kế Chuyên nghiệp Dài hạn Lập trình

Lập trình Web Full-Stack

Lập trình web front-end và back-end, tối ưu và bảo mật hệ thống web

Lập trình Ứng dụng di động

Thiết kế UI/UX, lập trình Android/iOS, phát triển back-end cho ứng dụng mobile

Lập trình Game

Phát triển Game 2D, 3D từ ý tưởng, thiết kế đến phát hành game

Thiết kế đồ họa số

Thiết kế thương hiệu, website, bộ thiết kế marketing online, làm video

Dựng hình 3D

Kỹ năng từ concept đến dựng hình, gắn xương cho các nhân vật, sản phẩm 3D

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội