VTC Academy | 룬
VTC Academy VTC Academy

저자: Tran Anh Duong, Ha Kieu Oanh, Nguyen Hoai Nam

도구: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, Quixel, Unreal Engine,…

강사: Tran Tiep, Doan Xuan Minh

룬
룬
룬
룬
룬
룬
룬
룬
룬
룬
룬
룬
룬
기타 학생 프로젝트
모든 프로젝트 보기
닌자 러너

닌자 러너

모바일 애플리케이션 개발
Fly me up

Fly me up

모바일 애플리케이션 개발
도쿄

도쿄

게임개발

연락방법

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299