Nội dung đào tạo:

  • Làm quen với Maya, Photoshop.
  • Model khối, vật dụng nội ngoại thất. (Rương, bàn ghế…)
  • Uwrap UVW & tạo vật liệu 3D, tạo các tấm texture chuyên dụng cơ bản trong 3D.
  • Render ảnh, video với Maya.