Trang chủ Trang chủ
Mutation Bio

Tên tác giả: Rice Tim

Công cụ: Maya, Zbrush, Adobe Photoshop, Top Gun, Mamoset…

Instructor: Đỗ Quang Huy

Mutation Bio
Mutation Bio
Mutation Bio
Mutation Bio
Mutation Bio
Mutation Bio
Mutation Bio
Mutation Bio
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Warriona-The Mad Centery

Warriona-The Mad Centery

Phát triển Game
Tokyo

Tokyo

Phát triển Game
Excarlibur Morning

Excarlibur Morning

Diễn hoạt 3D
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757