Trang chủ Trang chủ
San

Tên tác giả: Học viên VTC Academy

Công cụ: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marverlous Designer, Quixel, Unreal Engine…

Instructor: Giảng viên VTC Academy

San
San
San
San
San
San
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Overload 3D

Overload 3D

Phát triển Game
Mutation Bio

Mutation Bio

Diễn hoạt 3D
Way 2 Flee

Way 2 Flee

Phát triển Game
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757