ngôn ngữ lập trình

Dec
12

Học ngôn ngữ lập trình đầu tiên như thế nào?

Chi sẻ những khó khăn khi học lập trình. Cách thứ chọn và học ngôn ngữ lập trình đầu tiên.

Đăng bởi admin | Lập trình
CHI TIẾT

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội