Dài hạn

           Tất cả Marketing Ngắn hạn Thiết kế Chuyên nghiệp Dài hạn Lập trình
Giờ họcChương trình đào tạoThời lượngLịch khai giảng dự kiến
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Dựng hình 3D 2 năm August 24, 2019
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Diễn hoạt 3D 2 năm August 24, 2019
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Kỹ xảo Điện ảnh 2 năm August 24, 2019
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Lập trình Web Full-Stack 2 năm August 24, 2019
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Lập trình Game 2 năm August 24, 2019

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội