Dài hạn

           Tất cả Marketing Ngắn hạn Thiết kế Chuyên nghiệp Dài hạn Lập trình
Giờ họcChương trình đào tạoThời lượngLịch khai giảng dự kiến
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Chuyên viên Diễn hoạt 3D 2 năm August 24, 2019
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Kỹ xảo Điện ảnh 2 năm August 24, 2019
Buổi sáng, Thứ 2 - 4 - 6 Kinh doanh Online và Digital Marketing 2 năm August 15, 2018

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội