Thiết kế

           Tất cả Marketing Ngắn hạn Thiết kế Chuyên nghiệp Dài hạn Lập trình
Giờ họcChương trình đào tạoThời lượngLịch khai giảng dự kiến
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Chuyên viên Thiết kế đồ họa số 4 tháng August 24, 2019
Buổi sáng, Thứ 7 - Chủ nhật Thiết kế cho Marketer 12 buổi - 36 giờ March 30, 2018
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Chuyên viên Thiết kế đồ họa số 2 năm August 24, 2019
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Chuyên viên Dựng hình 3D 2 năm August 24, 2019
03 buổi/tuần, 03 giờ/buổi Chuyên viên Diễn hoạt 3D 2 năm August 24, 2019

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội