Giảng viên Thiết kế

           Tất cả Giảng viên Digital Marketing Chuyên gia Alumni Giảng viên Lập trình Giảng viên Thiết kế

VŨ VIẾT THY

           

GIảng Viên 3D Visual Effects

NGUYỄN THANH HUY

           

Trưởng khối
3D Game Design(HN)

VÕ HUY GIÁP

           

Trưởng khối
3D Animation

DƯƠNG VĂN ĐIỆP

           

Trưởng khối 3D Animation & VFX Hà Nội

Nguyễn Việt Quốc

           

Trưởng khối
3D Game Design(HCM)

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

           

GIảng Viên
3D Game Design

NGUYỄN LÂM TIẾN

           

3D Generalist at Salt Pixel VN
Giảng viên Lighting & Rendering

NGUYỄN SƠN TÙNG

           

Freelancer Animator & Rigger
Giảng viên Rigging & Animation

Click để liên hệ

Hồ Chí Minh Hà Nội