VTC Academy | The Soul Stone
VTC Academy VTC Academy
The Soul Stone

Tác giả: Học viên VTC Academy

Công cụ: Maya, 3Ds Max, Cinema 4D, Unreal Engine,…

Người hướng dẫn: Giảng viên VTC Academy

The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
The Soul Stone
Other Student projects
View all projects
Machina

Machina

3D Animation
Mutation Bio

Mutation Bio

3D Animation

Contact VTC Academy

  • Hanoi: 0981 114 757
  • Da Nang: 0865 098 399
  • Ho Chi Minh City: 0818 799 299