VTC Academy | The Undead
VTC Academy VTC Academy
The Undead

Tên tác giả: Đặng Thế Quân, Nguyễn Quốc Vương 

Công cụ: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, Quixel, Unreal Engine,…

Người hướng dẫn: Lê Quang Huy

The Undead
The Undead
The Undead
The Undead
The Undead
Other Student projects
View all projects
Pipa Pope

Pipa Pope

Game Development
Viruss

Viruss

3D Animation
Mutation Bio

Mutation Bio

3D Animation

Contact VTC Academy

  • Hanoi: 0981 114 757
  • Da Nang: 0865 098 399
  • Ho Chi Minh City: 0818 799 299