VTC Academy | Lịch khai giảng
VTC Academy VTC Academy

Lịch khai giảng

Chương trình đào tạo dài hạn - VTC Academy Hà Nội
Khối ngành Chuyên ngành Thời gian Giờ học Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3
Thiết kế Thiết kế 3D (Dựng hình 3D) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Thiết kế Hoạt hình 3D (Diễn hoạt 3D) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Thiết kế Thiết kế Đồ họa 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Công nghệ thông tin Lập trình Game (Phát triển Game) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Công nghệ thông tin Lập trình Phần mềm (Phát triển Phần mềm Full-stack) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Digital Marketing Digital Marketing 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Kỹ Thuật và Công Nghệ Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Chương trình đào tạo dài hạn - VTC Academy Đà Nẵng
Khối ngành Chuyên ngành Thời gian Giờ học Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3
Thiết kế Thiết kế 3D (Dựng hình 3D) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Thiết kế Hoạt hình 3D (Diễn hoạt 3D) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Thiết kế Thiết kế Đồ họa 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Công nghệ thông tin Lập trình Game (Phát triển Game) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Công nghệ thông tin Lập trình Phần mềm (Phát triển Phần mềm Full-stack) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Digital Marketing Digital Marketing 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Kỹ Thuật và Công Nghệ Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Chương trình đào tạo dài hạn - VTC Academy TP.HCM
Khối ngành Chuyên ngành Thời gian Giờ học Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3
Thiết kế Thiết kế 3D (Dựng hình 3D) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Thiết kế Hoạt hình 3D (Diễn hoạt 3D) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Thiết kế Thiết kế Đồ họa 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Công nghệ thông tin Lập trình Game (Phát triển Game) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Công nghệ thông tin Lập trình Phần mềm (Phát triển Phần mềm Full-stack) 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Digital Marketing Digital Marketing 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Kỹ Thuật và Công Nghệ Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics 2 năm Ban ngày 04/2024 08/2024 10/2024
Đăng ký xét tuyển & tư vấn
Chỉ tiêu xét tuyển có giới hạn, nhanh tay đăng ký để giữ chỉ tiêu bạn nhé.

  Chương trình đào tạo

  xem tất cả
  DIGITAL MARKETERS

  DIGITAL MARKETERS

  4.9 (5823)
  Hình thức học: Tập trung/Online
  Thời hạn: 6 tuần
  Khối ngành: Digital Marketing
  THIẾT KẾ 3D NÂNG CAO (LIÊN THÔNG QUỐC TẾ)

  THIẾT KẾ 3D NÂNG CAO (LIÊN THÔNG QUỐC TẾ)

  5 (58445)
  Hình thức học: Tập trung
  Thời hạn: 2.5 năm
  Khối ngành: Thiết kế
  ADX-201</br> Administrative Essentials

  ADX-201
  Administrative Essentials

  5 (6567)
  Hình thức học: Tập trung
  Thời hạn: 5 ngày
  Khối ngành: Công nghệ thông tin
 • Hà Nội: 0981 114 757
 • Đà Nẵng: 0865 098 399
 • Hồ Chí Minh: 0818 799 299