Chương trình đào tạo dài hạn | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Chương trình đào tạo dài hạn
Thiết kế
Chuyên viên <br>Thiết kế 3D (Dựng hình 3D)
Chuyên viên
Thiết kế 3D (Dựng hình 3D)
4.9 (6576)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
Chuyên viên <br>Hoạt hình 3D (Diễn hoạt 3D)
Chuyên viên
Hoạt hình 3D (Diễn hoạt 3D)
4.9 (6777)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
Chuyên viên <br>Thiết kế đồ họa
Chuyên viên
Thiết kế đồ họa
4.9 (5674)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
Công nghệ thông tin
Chuyên viên <br>Lập trình game (Phát triển Game)
Chuyên viên
Lập trình game (Phát triển Game)
4.9 (7545)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên viên <br>Lập trình phần mềm (Full-stack)
Chuyên viên
Lập trình phần mềm (Full-stack)
4.9 (6545)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Digital Marketing
Chuyên viên <br>Digital Marketing (Full-stack)
Chuyên viên
Digital Marketing (Full-stack)
5 (7656)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Digital Marketing
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757