Khóa học ngắn hạn | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Khóa học ngắn hạn
Trí tuệ nhân tạo
AI for Everyone
AI for Everyone
5 (6564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1.5 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Python Developer for AI
Python Developer for AI
5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
AI Engineer

AI Specialist
AI Engineer

5 (6374)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Scientist

AI Specialist
Data Scientist

5 (6397)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
AI Engineer

AI Expert
AI Engineer

5 (6249)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Scientist

AI Expert
Data Scientist

5 (6967)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Analytics for BI/BA
Data Analytics for BI/BA
5 (6562)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
AI Practitioner

LEVEL 1
AI Practitioner

5 (5634)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Visual Understanding

Level 2 - AI Specialist
Visual Understanding

5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Language Understanding

Level 2 - AI Specialist
Language Understanding

4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Decision Making

Level 2 - AI Specialist
Decision Making

4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Ai Full-stack Engineer

LEVEL 3
Ai Full-stack Engineer

5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Digital Marketing
TOOLS MASTER FOR DIGITAL AGE
TOOLS MASTER FOR DIGITAL AGE
4.9 (5646)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 5 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
E-COMMERCE LEADERS
E-COMMERCE LEADERS
4.9 (4091)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 3 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
MODERN MARKETERS: DESIGN & CONTENT
MODERN MARKETERS: DESIGN & CONTENT
4.9 (4590)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 3 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
DIGITAL MARKETERS
DIGITAL MARKETERS
4.9 (5823)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 6 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
GROWING DIGITAL BUSINESS
GROWING DIGITAL BUSINESS
4.9 (3890)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 8 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 4.0
DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 4.0
4.9 (4373)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 4 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
Salesforce
TVB-201 Bootcamp for New Admins
TVB-201 Bootcamp for New Admins
5 (6985)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder
TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder
5 (6472)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I
TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I
5 (6384)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
RPX-101</br> Reporting Fundamentals
RPX-101
Reporting Fundamentals
5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
ADX-201</br> Administrative Essentials
ADX-201
Administrative Essentials
5 (6567)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757