Khóa học ngắn hạn | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Khóa học ngắn hạn
Salesforce RPX-101</br> Reporting Fundamentals
Salesforce RPX-101
Reporting Fundamentals
5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Salesforce ADX-201</br> Administrative Essentials
Salesforce ADX-201
Administrative Essentials
5 (6567)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 10 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
AI Practitioner
AI Practitioner
5 (5634)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Visual Understanding
AI SPECIALIST
Visual Understanding
5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Language Understanding
AI SPECIALIST
Language Understanding
4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Decision Making
AI SPECIALIST
Decision Making
4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Ai Full-stack Engineer
Ai Full-stack Engineer
5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757