Khóa học ngắn hạn | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Khóa học ngắn hạn
AI Practitioner
AI Practitioner
5 (5634)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Học phí: Liên hệ
Visual Understanding
AI SPECIALIST
Visual Understanding
5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Language Understanding
AI SPECIALIST
Language Understanding
4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Decision Making
AI SPECIALIST
Decision Making
4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Ai Full-stack Engineer
Ai Full-stack Engineer
5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Học phí: Liên hệ
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757