VTC Academy | AI Engineer
VTC Academy VTC Academy
AI Engineer
AI Specialist

VTC Academy | AI Engineer

AI Engineer

5 (6374)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 12 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Specialist phân ngành AI Engineer cung cấp cho người học những kỹ năng toàn diện nhất của một AI Engineer bằng việc ứng dụng những kiến thức về Thị giác máy tính, Học sâu cùng các kỹ năng Khai thác dữ liệu, Ra quyết định, Phân tích ngôn ngữ tự nhiên, Phân tích âm thanh, Xử lý hình ảnh, Học tăng cường,…

để giải các bài toán thiết yếu đối với doanh nghiệp như nhận diện vật thể, phân tích số liệu, phân tích hành vi khách hàng, tự động hóa, dự đoán giá cả, phân tích giỏ hàng, nhận diện mặt người, nhận diện giao thông, phân tích spam email, chatbot, hệ thống khuyến cáo, phân tích và chẩn đoán bệnh, tự động hóa robot và game,…

Tính ứng dụng của khóa học

Phân tích ngôn ngữ tự nhiên<br>trong quảng cáo, ngân hàng,...
Phân tích ngôn ngữ tự nhiên
trong quảng cáo, ngân hàng,...
Phân tích âm thanh<br>trong cơ khí, an ninh, giải trí,...
Phân tích âm thanh
trong cơ khí, an ninh, giải trí,...
Phân tích hình ảnh<br>trong giao thông, an ninh,...
Phân tích hình ảnh
trong giao thông, an ninh,...
Hệ thống tự động & thông minh (ô tô tự hành, robot tự động, smarthome, smartfarm,...)
Hệ thống tự động & thông minh (ô tô tự hành, robot tự động, smarthome, smartfarm,...)
Phân tích rủi ro, phân tích khách hàng, phân tích kinh doanh trong marketing, tài chính, ngân hàng,...
Phân tích rủi ro, phân tích khách hàng, phân tích kinh doanh trong marketing, tài chính, ngân hàng,...
Xác định lỗi sản phẩm, nhận diện giọng nói, nhận diện mặt người
Xác định lỗi sản phẩm, nhận diện giọng nói, nhận diện mặt người

Ai có thể học?

NHÓM 1: Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn phân tích các dữ liệu hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống ra quyết định bằng học sâu (Deep Learning)

NHÓM 2: Các lập trình viên muốn tìm hiểu về AI và ứng dụng AI chuyên sâu

NHÓM 3: Những người yêu thích và muốn trở thành AI Engineer

Nội dung khóa học

 1. Khai thác dữ liệu và máy học (Machine Learning)
 2. Mạng Neuron nhân tạo và tối ưu hóa mạng Neuron
 3. Thị giác máy tính và trích xuất đặc trưng ảnh số
 4. Xây dựng mô hình học chuyển tiếp (Transfer Learning)
 5. Nhận diện và xác định vật thể trong ảnh số
 6. Phân tích âm thanh bằng học sâu (Deep Learning)
 7. Phân tích ngôn ngữ bằng học sâu và xây dựng Chatbot
 8. Phân tích chuỗi thời gian, hệ thống đề xuất, và học tăng cường bằng học sâu

Kết quả sau khóa học

AI Engineer
01
Biết cách phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu ngân hàng, tài chính & kế toán hiệu quả.
02
Nắm được cách thức nhận diện các vật thể trong tự nhiên bằng các mô hình tiên tiến nhất.
03
Biết cách phân tích khách hàng thông qua giọng nói, thông tin và phản hồi.
04
Có khả năng xây dựng các hệ ra quyết định bằng học tăng cường (Reinforcement Learning).
05
Có khả năng xây dựng các hệ thống phức tạp với dữ liệu lớn và đa dạng.
AI Engineer

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
AI Engineer

AI Expert
AI Engineer

5 (6249)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Scientist

AI Specialist
Data Scientist

5 (6397)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Scientist

AI Expert
Data Scientist

5 (6967)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

 • Hà Nội: 0981 114 757
 • Đà Nẵng: 0865 098 399
 • Hồ Chí Minh: 0818 799 299