VTC Academy | Data Scientist
VTC Academy VTC Academy
Data Scientist
AI Expert

VTC Academy | Data Scientist

Data Scientist

5 (6967)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 9 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Expert phân ngành Data Scientist cung cấp cho người học những kỹ năng toàn diện nhất của một chuyên gia Data Scientist bằng cách trang bị cho họ những kiến thức chuyên sâu về tất cả lĩnh vực trong AI từ Thị giác máy tính, Xử lý số liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý âm thanh và Xử lý tín hiệu.

Bên cạnh đó, người học sẽ được tìm hiểu về các dự án AI trong doanh nghiệp từ những case-study và giải pháp cho các bài toán ứng dụng AI trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng nên các mô hình Phân tích trên ngôn ngữ tiếng Việt, Phân tích âm thanh, chuỗi thời gian có nhiễu, xây dựng hệ ra quyết định trên các bài toán ngân hàng, tài chính, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, logistics, xử lý mất cân bằng dữ liệu, truy vấn và phân tích dữ liệu lớn, huấn luyện song song,…

Tính ứng dụng của khóa học

Phân tích chuyên sâu CRM trong Marketing
Phân tích chuyên sâu CRM trong Marketing
Phân tích và tối ưu các chiến dịch Marketing
Phân tích và tối ưu các chiến dịch Marketing
Phân tích tài chính và rủi ro
Phân tích tài chính và rủi ro
Hệ thống đề xuất thông minh
Hệ thống đề xuất thông minh
Lập báo cáo & xây dựng dashboard
Lập báo cáo & xây dựng dashboard

Ai có thể học?

NHÓM 1: Những người đã học khóa AI Specialist (Data Scientist) muốn giải quyết các bài toán khó điển hình mang tính hệ thống trên các dữ liệu chuỗi thời gian, ngôn ngữ tự nhiên và hệ ra quyết định bằng học sâu

NHÓM 2: Các chuyên viên AI muốn cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn để xây dựng hệ thống AI trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe hoặc logistics hoàn chỉnh

NHÓM 3: Những người mong muốn lựa chọn hướng đi chuyên sâu về Data Scientist trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

Nội dung khóa học

 1. Quy trình khai thác hiệu quả trên các hệ thống AI
 2. Quy trình quản lý dữ liệu hiệu quả trên các hệ thống AI
 3. Xử lý dữ liệu nhiễu và giảm ảnh hưởng nhiễu
 4. Xây dựng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt
 5. Xây dựng hệ thống Chatbot
 6. Xây dựng hệ thống Q&A thông minh
 7. Phân tích và xây dựng hệ ra quyết định cho các bài toán ngân hàng và thương mại điện tử
 8. Phân tích và xây dựng hệ ra quyết định cho các bài toán chăm sóc sức khỏe và logistics

Kết quả sau khóa học

Data Scientist
01
Phân tích và khai thác dữ liệu hiệu quả trên các hệ thống AI.
02
Phân tích chuỗi thời gian và hệ ra quyết định bằng các mô hình tiên tiến nhất.
03
Phân tích âm thanh, hệ thống đề xuất, Chatbot bằng các mô hình tiên tiến nhất.
04
Phân tích và xây dựng hệ ra quyết định cho các bài toán ngân hàng và thương mại điện tử.
05
Phân tích và xây dựng hệ ra quyết định cho các bài toán chăm sóc sức khỏe và logistics.
Data Scientist

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
AI Engineer

AI Specialist
AI Engineer

5 (6374)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
AI Engineer

AI Expert
AI Engineer

5 (6249)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
RPX-101</br> Reporting Fundamentals

RPX-101
Reporting Fundamentals

5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

 • Hà Nội: 0981 114 757
 • Đà Nẵng: 0865 098 399
 • Hồ Chí Minh: 0818 799 299