VTC Academy | RPX-101 Reporting Fundamentals
VTC Academy VTC Academy
RPX-101</br> Reporting Fundamentals

VTC Academy | RPX-101 Reporting Fundamentals

RPX-101 Reporting Fundamentals

5 (6556)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 1 ngày

Khối ngành: Công nghệ thông tin

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học Salesforce RPX-101 Reporting Fundamentals cung cấp cách thức tối ưu hoạt động quản lý khách hàng tiềm năng, cách thức tạo lập phần mềm theo dấu khách hàng,

cách thức xây dựng dự báo, báo cáo và tạo dashboard cho các nhà quản trị hệ thống, các nhà phân tích dữ liệu và phân tích kinh doanh.

Tính ứng dụng của khóa học

Quản lý khách hàng tiềm năng
Quản lý khách hàng tiềm năng
Phần mềm theo dấu khách hàng
Phần mềm theo dấu khách hàng
Dự báo
Dự báo

Ai có thể học?

Quản trị hệ thống

Nhà phân tích dữ liệu

Nhà phân tích kinh doanh

Kiến trúc hệ thống

Chuyên viên chăm sóc khách hàng
Quản lý chăm sóc khách hàng

Chuyên viên kinh doanh
Quản lý kinh doanh

Nội dung khóa học

  • Tab, thư mục và định dạng báo cáo 

– Điều hướng báo cáo để tìm báo cáo phù hợp
– Tạo các thư mục tùy chỉnh trong cổ điển để được sử dụng trong Lightning
– Mô tả các định dạng khác nhau của báo cáo
– Chạy và sửa đổi các báo cáo hiện có

  • Sử dụng trình tạo báo cáo

– Thiết lập quy trình xây dựng báo cáo
– Điều hướng trình tạo báo cáo
– Tạo báo cáo tùy chỉnh sử dụng loại báo cáo chuẩn
– Sử dụng bộ lọc và bộ lọc logic
– Xuất báo cáo

  • Tổng hợp dữ liệu 

– Hiểu sự khác biệt giữa tóm tắt báo cáo và ma trận báo cáo
– Sử dụng trường nhóm để phân đoạn dữ liệu
– Sử dụng công thức tóm tắt tùy chỉnh để thực hiện tính toán trên dữ liệu báo cáo

  • Thấu hiểu thông tin chi tiết dữ liệu 

– Thêm đánh dấu có điều kiện vào báo cáo
– Tạo biểu đồ để hiển thị dữ liệu tóm tắt
– Lên lịch và gửi báo cáo qua email

  • Dashboards 

– Hiểu được Dashboards là gì và lợi ích của Dashboards trong Lightning
– Biết cách tạo Dashboards thông qua trình tạo Dashboards

Kết quả sau khóa học

RPX-101</br> Reporting Fundamentals
01
Làm việc với các báo cáo tiêu chuẩn và thiết lập quy trình xây dựng báo cáo.
02
Xây dựng báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng các định dạng báo cáo khác nhau trong Lightning.
03
Có khả năng nhóm và tổng hợp báo cáo trong Lightning.
04
Có thể tối ưu hóa việc sử dụng bộ lọc trường và bộ lọc logic.
05
Có thể thực hiện thêm biểu đồ và hightlight có điều kiện.
06
Biết cách tạo Dashboards trong Lightning.

Doanh nghiệp tham gia

Chương trình đào tạo

xem tất cả
E-COMMERCE LEADERS

E-COMMERCE LEADERS

4.9 (4091)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 3 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
TOOLS MASTER FOR DIGITAL AGE

TOOLS MASTER FOR DIGITAL AGE

4.9 (5646)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 5 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
Data Scientist

AI Specialist
Data Scientist

5 (6397)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299