VTC Academy | Đội ngũ giảng viên
VTC Academy VTC Academy
Chương trình đào tạo
xem tất cả
TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder
TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder
5 (6472)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên viên <br>Diễn hoạt 3D
Chuyên viên
Diễn hoạt 3D
4.9 (6777)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
AI for Everyone
AI for Everyone
5 (6564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1.5 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757