LÊ ĐỨC ANH

Founder UTaxi
Giảng viên Lập trình Game

NGÔ NGỌC HÀ

Brand Design Specialist
Giảng viên Thiết kế đồ hoạ số

NGUYỄN SƠN TÙNG

Freelancer Animator & Rigger
Giảng viên Rigging & Animation

NGUYỄN THANH HIỆP

2D Freelancer
Giảng viên 2D Concept

PHẠM ĐÌNH THỊNH

GIảng Viên
2D Game Design

ĐINH NGUYỄN ANH DŨNG

Giảng viên
Game Development

Nguyễn Việt Quốc

Trưởng khối
3D Game Design(HCM)

TRƯƠNG HOÀNG NAM

GIảng Viên IOS Application Development

VŨ PHAN TRUNG

Game Developer, Game Designer
Giảng viên Lập trình Game, Mobile

HOÀNG VĂN HẬU

GIảng Viên
Mobile Development

NGUYỄN PHƯƠNG GIANG

2D Graphic Designer
Giảng viên thiết kế đồ họa

NGUYỄN BÁ NGỌC

GDG-HN Manager
Giảng viên Lập trình Web Full-Stack

NGUYỄN XUÂN SINH

Giám đốc Đào tạo VTC Academy
Giảng viên Lập trình Game, Mobile

MAI TỬ ANH

2D Freelancer
Giảng viên Mỹ thuật nền tảng

HOÀNG ANH KHOA

Android Developer
Giảng viên lập trình Android

NGUYỄN ĐỖ THÁI NGUYÊN

GIảng Viên Mobile
Application Development

PHẠM TÙNG QUÂN

Concept Artist at Vintata
Giảng viên 2D Concept

HOÀNG KHẮC HUYÊN

2D Freelancer
Giảng viên Mỹ thuật nền tảng

PHẠM THI VƯƠNG

Giảng Viên
Mobile Development

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Freelance 3D Animator & Rigger
Trưởng nhóm thiết kế VTC Academy

TRƯƠNG HUYỀN ĐỨC

GIảng Viên
2D Game Design

NGUYỄN ĐẮC HOÀNG

Founder Big 6 Animation Studio
Giảng viên 3D Animation

PHAN MINH TÂM

GIảng Viên Mobile Development

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

GIảng Viên
3D Game Design

DƯƠNG VĂN ĐIỆP

Trưởng khối 3D Animation & VFX Hà Nội

ĐÀO VĂN ĐỨC

Founder of PhotoPro
Giảng viên Lập trình Mobile

VŨ VIẾT THY

GIảng Viên 3D Visual Effects

PHAN VŨ LINH

GIảng Viên
2D Game Design

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

GIảng Viên Mobile
Application Development

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

iOS Developer tại Nextop Asia
Giảng viên lập trình iOS