VTC Academy | Đội ngũ giảng viên
VTC Academy VTC Academy

Chương trình đào tạo

xem tất cả
Họa sỹ 3D chuyên nghiệp (3D Artist Pro)

Họa sỹ 3D chuyên nghiệp (3D Artist Pro)

5 (2562)
Hình thức học: Tập trung/Bán thời gian
Thời hạn: 8 tháng
Khối ngành: Thiết kế
Chuyên viên <br>Thiết kế 3D (Dựng hình 3D)

Chuyên viên
Thiết kế 3D (Dựng hình 3D)

4.9 (6576)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
Chuyên viên <br>Lập trình game (Phát triển Game)

Chuyên viên
Lập trình game (Phát triển Game)

4.9 (7545)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299