DƯƠNG VĂN ĐIỆP

Founder D-sculpt Studio
Giảng viên 3D Modeling & Zbrush

NGUYỄN BÁ NGỌC

GDG-HN Manager
Giảng viên Lập trình Web Full-Stack

HOÀNG KHẮC HUYÊN

2D Freelancer
Giảng viên Mỹ thuật nền tảng

MAI TỬ ANH

2D Freelancer
Giảng viên Mỹ thuật nền tảng

NGUYỄN THANH HIỆP

2D Freelancer
Giảng viên 2D Concept

Nguyễn Việt Quốc

Trưởng khối
3D Game Design(HCM)

NGUYỄN ANH CHIẾN

Technical Director Leader at VTC10
Giảng viên kỹ xảo Điện ảnh

VÕ HUY GIÁP

Trưởng khối
3D Animation

LÊ ĐỨC ANH

Founder UTaxi
Giảng viên Lập trình Game

DƯƠNG HOÀNG THANH

Giảng viên
Game Development

PHẠM TÙNG QUÂN

Concept Artist at Vintata
Giảng viên 2D Concept

PHAN VŨ LINH

GIảng Viên
2D Game Design

ĐÀO VĂN ĐỨC

Founder of PhotoPro
Giảng viên Lập trình Mobile

TRƯƠNG HOÀNG NAM

GIảng Viên IOS Application Development

PHAN HỮU TRUNG

Trưởng khối
Gane Development(HN)

ĐINH NGUYỄN ANH DŨNG

Giảng viên
Game Development

NGUYỄN LÂM TIẾN

3D Generalist at Salt Pixel VN
Giảng viên Lighting & Rendering

NGUYỄN PHƯƠNG GIANG

2D Graphic Designer
Giảng viên thiết kế đồ họa

NGUYỄN ĐỖ THÁI NGUYÊN

GIảng Viên Mobile
Application Development

LÊ QUANG HUY

3D Character Artist
Giảng viên 2D Concept & Zbrush

NGÔ NGỌC HÀ

Brand Design Specialist
Giảng viên Thiết kế đồ hoạ số

VŨ PHAN TRUNG

Game Developer, Game Designer
Giảng viên Lập trình Game, Mobile

NGUYỄN ĐẮC HOÀNG

Founder Big 6 Animation Studio
Giảng viên 3D Animation

PHẠM THI VƯƠNG

Giảng Viên
Mobile Development

HOÀNG VĂN HẬU

GIảng Viên
Mobile Development

PHAN MINH TÂM

GIảng Viên Mobile Development

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

GIảng Viên
3D Game Design

PHẠM ĐÌNH THỊNH

GIảng Viên
2D Game Design

NGUYỄN THANH HUY

Trưởng khối
3D Game Design(HN)

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

GIảng Viên Mobile
Application Development