NGUYỄN THANH HUY

Trưởng khối
3D Game Design(HN)

NGUYỄN THANH HIỆP

2D Freelancer
Giảng viên 2D Concept

HOÀNG VĂN HẬU

GIảng Viên
Mobile Development

VÕ HUY GIÁP

Trưởng khối
3D Animation

HOÀNG KHẮC HUYÊN

2D Freelancer
Giảng viên Mỹ thuật nền tảng

PHAN VŨ LINH

GIảng Viên
2D Game Design

PHẠM THI VƯƠNG

Giảng Viên
Mobile Development

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

iOS Developer tại Nextop Asia
Giảng viên lập trình iOS

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Freelance 3D Animator & Rigger
Trưởng nhóm thiết kế VTC Academy

LÊ QUANG HUY

3D Character Artist
Giảng viên 2D Concept & Zbrush

TRƯƠNG HOÀNG NAM

GIảng Viên IOS Application Development

PHẠM TÙNG QUÂN

Concept Artist at Vintata
Giảng viên 2D Concept

DƯƠNG VĂN ĐIỆP

Founder D-sculpt Studio
Giảng viên 3D Modeling & Zbrush

NGUYỄN ĐẮC HOÀNG

Founder Big 6 Animation Studio
Giảng viên 3D Animation

ĐINH NGUYỄN ANH DŨNG

Giảng viên
Game Development

NGÔ NGỌC HÀ

Brand Design Specialist
Giảng viên Thiết kế đồ hoạ số

DƯƠNG VĂN ĐIỆP

Trưởng khối 3D Animation & VFX Hà Nội

Nguyễn Việt Quốc

Trưởng khối
3D Game Design(HCM)

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

GIảng Viên Mobile
Application Development

TRƯƠNG HUYỀN ĐỨC

GIảng Viên
2D Game Design

NGUYỄN LÂM TIẾN

3D Generalist at Salt Pixel VN
Giảng viên Lighting & Rendering

NGUYỄN ĐỖ THÁI NGUYÊN

GIảng Viên Mobile
Application Development

NGUYỄN SƠN TÙNG

Freelancer Animator & Rigger
Giảng viên Rigging & Animation

DƯƠNG HOÀNG THANH

Giảng viên
Game Development

ĐÀO VĂN ĐỨC

Founder of PhotoPro
Giảng viên Lập trình Mobile

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

GIảng Viên
3D Game Design

VŨ VIẾT THY

GIảng Viên 3D Visual Effects

PHAN MINH TÂM

GIảng Viên Mobile Development

NGUYỄN PHƯƠNG GIANG

2D Graphic Designer
Giảng viên thiết kế đồ họa

NGUYỄN ANH CHIẾN

Technical Director Leader at VTC10
Giảng viên kỹ xảo Điện ảnh