VTC Academy | Đội ngũ giảng viên
VTC Academy VTC Academy
Chương trình đào tạo
xem tất cả
Decision Making

Level 2 - AI Specialist
Decision Making

4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Chuyên viên <br>Digital Marketing (Full-stack)
Chuyên viên
Digital Marketing (Full-stack)
5 (7656)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Digital Marketing
E-COMMERCE LEADERS
E-COMMERCE LEADERS
4.9 (4091)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 3 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757