VTC Academy | Đội ngũ giảng viên
VTC Academy VTC Academy
Đội ngũ giảng viên
Mr. Vũ Trần Lâm
Mr. Vũ Trần Lâm
Giám đốc
VTC Academy Hà Nội
MSc. Nguyễn Duy Thơ
MSc. Nguyễn Duy Thơ
Trưởng ban Thiết kế
VTC Academy
PhD. Trần Anh Tuấn
PhD. Trần Anh Tuấn
Trưởng ban Công nghệ Tri thức
VTC Academy
Mr. Nguyễn Xuân Sinh
Mr. Nguyễn Xuân Sinh
Trưởng phòng Đào tạo
VTC Academy Hà Nội
Mr. Đặng Thanh Qui
Mr. Đặng Thanh Qui
Trưởng nhóm Lập trình
VTC Academy TP.HCM
Mr. Trần Khanh Hiệp
Mr. Trần Khanh Hiệp
Trưởng nhóm Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Trưởng nhóm Thiết kế
VTC Academy Hà Nội
Mr. Hồ Nguyên Hoàng Phương
Mr. Hồ Nguyên Hoàng Phương
Giảng viên Lập trình
VTC Academy TP.HCM
Mr. Huỳnh Nguyên Bảo
Mr. Huỳnh Nguyên Bảo
Giảng viên Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Đào Duy Sang
Mr. Đào Duy Sang
Giảng viên Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Nguyễn Đắc Hoàng
Mr. Nguyễn Đắc Hoàng
Giảng viên Thiết kế
VTC Academy Hà Nội
+79 Giảng Viên khác
Chương trình đào tạo
xem tất cả
AI Engineer

AI Expert
AI Engineer

5 (6249)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Visual Understanding

Level 2 - AI Specialist
Visual Understanding

5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Python Developer for AI
Python Developer for AI
5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757