Trang chủ Trang chủ
Đội ngũ giảng viên
Mr. Tô Đình Hiếu
Mr. Tô Đình Hiếu
Giám đốc đào tạo
VTC Academy TP.HCM
Mr. Vũ Trần Lâm
Mr. Vũ Trần Lâm
Giám đốc
VTC Academy Hà Nội
Mr. Nguyễn Xuân Sinh
Mr. Nguyễn Xuân Sinh
Trưởng phòng Đào tạo
VTC Academy Hà Nội
Mr. Bùi Trung Hiếu
Mr. Bùi Trung Hiếu
Trưởng khoa Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Trưởng bộ môn Diễn hoạt 3D
VTC Academy Hà Nội
Mr. Phạm Thi Vương
Mr. Phạm Thi Vương
Trưởng khoa Lập trình
VTC Academy TP.HCM
Mr. Huỳnh Nguyên Bảo
Mr. Huỳnh Nguyên Bảo
Trưởng bộ môn Dựng hình 3D
VTC Academy TP.HCM
Mr. Đặng Thanh Qui
Mr. Đặng Thanh Qui
Trưởng bộ môn Lập trình
VTC Academy TP.HCM
+39 giảng viên khác
Chương trình đào tạo
xem tất cả
Chuyên viên <br> Dựng hình 3D
Chuyên viên
Dựng hình 3D
4.9 (6576)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Chuyên viên <br>Diễn hoạt 3D
Chuyên viên
Diễn hoạt 3D
4.9 (6777)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Chuyên viên <br> thiết kế đồ họa số
Chuyên viên
thiết kế đồ họa số
4.9 (5674)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Liên hệ với VTC Academy