VTC Academy | Đội ngũ giảng viên
VTC Academy VTC Academy

Chương trình đào tạo

xem tất cả
Kỹ Thuật Phần Mềm (Liên Thông Quốc Tế)

Kỹ Thuật Phần Mềm (Liên Thông Quốc Tế)

5 (1265)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Lập trình
Họa sỹ 3D chuyên nghiệp (3D Artist Pro)

Họa sỹ 3D chuyên nghiệp (3D Artist Pro)

5 (2562)
Hình thức học: Tập trung/Bán thời gian
Thời hạn: 8 tháng
Khối ngành: Thiết kế
Họa Sỹ Nhân Vật 3D Chuyên Nghiệp (3D Character Artist Pro)

Họa Sỹ Nhân Vật 3D Chuyên Nghiệp (3D Character Artist Pro)

5 (893)
Hình thức học: Tập trung/Bán thời gian
Thời hạn: 8 tháng
Khối ngành: Thiết kế

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299