VTC Academy | Đội ngũ giảng viên
VTC Academy VTC Academy
Đội ngũ giảng viên
Mr. Vũ Trần Lâm
Mr. Vũ Trần Lâm
Giám đốc
VTC Academy Hà Nội
MSc. Nguyễn Duy Thơ
MSc. Nguyễn Duy Thơ
Trưởng ban Thiết kế
VTC Academy
PhD. Trần Anh Tuấn
PhD. Trần Anh Tuấn
Trưởng ban Công nghệ Tri thức
VTC Academy
Mr. Nguyễn Xuân Sinh
Mr. Nguyễn Xuân Sinh
Trưởng phòng Đào tạo
VTC Academy Hà Nội
Mr. Đặng Thanh Qui
Mr. Đặng Thanh Qui
Trưởng nhóm Lập trình
VTC Academy TP.HCM
Mr. Trần Khanh Hiệp
Mr. Trần Khanh Hiệp
Trưởng nhóm Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Trưởng nhóm Thiết kế
VTC Academy Hà Nội
Mr. Hồ Nguyên Hoàng Phương
Mr. Hồ Nguyên Hoàng Phương
Giảng viên Lập trình
VTC Academy TP.HCM
Mr. Huỳnh Nguyên Bảo
Mr. Huỳnh Nguyên Bảo
Giảng viên Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Đào Duy Sang
Mr. Đào Duy Sang
Giảng viên Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Nguyễn Đắc Hoàng
Mr. Nguyễn Đắc Hoàng
Giảng viên Thiết kế
VTC Academy Hà Nội
+79 Giảng Viên khác
Chương trình đào tạo
xem tất cả
Chuyên viên <br> Thiết kế đồ họa số
Chuyên viên
Thiết kế đồ họa số
4.9 (5674)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
TVB-201 Bootcamp for New Admins
TVB-201 Bootcamp for New Admins
5 (6985)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên viên <br>Diễn hoạt 3D
Chuyên viên
Diễn hoạt 3D
4.9 (6777)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757