VTC Academy | Đội ngũ giảng viên
VTC Academy VTC Academy
Đội ngũ giảng viên
Mr. Vũ Trần Lâm
Mr. Vũ Trần Lâm
Giám đốc
VTC Academy Hà Nội
MSc. Nguyễn Duy Thơ
MSc. Nguyễn Duy Thơ
Trưởng ban Thiết kế
VTC Academy
PhD. Trần Anh Tuấn
PhD. Trần Anh Tuấn
Trưởng ban Công nghệ Tri thức
VTC Academy
Mr. Nguyễn Xuân Sinh
Mr. Nguyễn Xuân Sinh
Trưởng phòng Đào tạo
VTC Academy Hà Nội
Mr. Bùi Trung Hiếu
Mr. Bùi Trung Hiếu
Trưởng khoa Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Đặng Thanh Qui
Mr. Đặng Thanh Qui
Trưởng nhóm Lập trình
VTC Academy TP.HCM
Mr. Trần Khanh Hiệp
Mr. Trần Khanh Hiệp
Trưởng nhóm Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Mr. Nguyễn Hải Đăng
Trưởng nhóm Thiết kế
VTC Academy Hà Nội
Mr. Hồ Nguyên Hoàng Phương
Mr. Hồ Nguyên Hoàng Phương
Giảng viên Lập trình
VTC Academy TP.HCM
Mr. Huỳnh Nguyên Bảo
Mr. Huỳnh Nguyên Bảo
Giảng viên Thiết kế
VTC Academy TP.HCM
+79 Giảng Viên khác
Chương trình đào tạo
xem tất cả
Saleforce TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I
Saleforce TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I
5 (6384)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên viên <br>phát triển Ứng dụng di động
Chuyên viên
phát triển Ứng dụng di động
4.9 (7342)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Full-stack </br>Digital Marketing 4.0
Full-stack
Digital Marketing 4.0
5 (7534)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 6 tháng
Khối ngành: Digital Marketing
Liên hệ với VTC Academy

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757