Chương trình Chất lượng cao & Liên thông quốc tế | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy

Chương trình Chất lượng cao & Liên thông quốc tế

Công nghệ thông tin

Kỹ Thuật Phần Mềm (Liên Thông Quốc Tế)

Kỹ Thuật Phần Mềm (Liên Thông Quốc Tế)

5 (1265)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Lập trình
Trí Tuệ Nhân Tạo

Trí Tuệ Nhân Tạo

5 (58898)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin

Thiết kế

Kỹ Xảo Hoạt Hình 3D (Liên Thông Quốc Tế)

Kỹ Xảo Hoạt Hình 3D (Liên Thông Quốc Tế)

5 (1456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Thiết kế
THIẾT KẾ 3D NÂNG CAO (LIÊN THÔNG QUỐC TẾ)

THIẾT KẾ 3D NÂNG CAO (LIÊN THÔNG QUỐC TẾ)

5 (58445)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Thiết kế
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.
'

    '
  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299