fbpx VTC Academy | Chương trình đào tạo
VTC Academy VTC Academy
Chương trình đào tạo dài hạn
Chuyên viên <br> Dựng hình 3D
Chuyên viên
Dựng hình 3D
4.9 (6576)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Chuyên viên <br>Diễn hoạt 3D
Chuyên viên
Diễn hoạt 3D
4.9 (6777)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Chuyên viên <br> thiết kế đồ họa số
Chuyên viên
thiết kế đồ họa số
4.9 (5674)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Chuyên viên <br> phát triển Game
Chuyên viên
phát triển Game
4.9 (7545)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Chuyên viên <br>Phát triển Web Full-stack
Chuyên viên
Phát triển Web Full-stack
4.9 (6545)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Chuyên viên <br>phát triển Ứng dụng di động
Chuyên viên
phát triển Ứng dụng di động
4.9 (7342)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Học phí: Liên hệ
Khóa học ngắn hạn
AI Practitioner
AI Practitioner
5 (5634)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Học phí: Liên hệ
Visual Understanding
AI SPECIALIST
Visual Understanding
5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Language Understanding
AI SPECIALIST
Language Understanding
4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Decision Making
AI SPECIALIST
Decision Making
4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Học phí: Liên hệ
Ai Full-stack Engineer
Ai Full-stack Engineer
5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Học phí: Liên hệ
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299
  • Hà Nội: 0981 114 757