Đào tạo dài hạn

Các chương trình đào tạo dài hạn chuyên sâu về lập trình và thiết kế.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
15
Apr

Chuyên viên phát triển Web Fullstack

Lập trình web front-end và back-end, tối ưu và bảo mật hệ thống web
15
Aug

Chuyên viên phát triển Ứng dụng di động

Thiết kế UI/UX, lập trình Android/iOS, phát triển back-end cho ứng dụng mobile
15
Aug

Chuyên viên phát triển Game

Phát triển Game 2D, 3D từ ý tưởng, thiết kế đến phát hành game
15
Aug

Chuyên viên Thiết kế đồ họa số

Giới thiệu Chuyên ngành Thiết kế đồ họa số của VTC Academy được thiết kế dựa trên mô hình Đào tạo tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng được nhu cầu rất
25
May

Chuyên viên Dựng hình 3D

Kỹ năng từ concept đến dựng hình, gắn xương cho các nhân vật, sản phẩm 3D
15
Aug

Chuyên viên Diễn hoạt 3D

Kỹ năng từ concept đến diễn hoạt, thổi hồn cho các nhân vật & sản phẩm 3D

Khoá học ngắn hạn

Các khoá học chuyên đề ngắn hạn về trí tuệ nhân tạo

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY