VTC Academy | Chương trình đào tạo
VTC Academy VTC Academy

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo dài hạn

Thiết kế

Chuyên viên Thiết kế 3D (3D Modeling)

Chuyên viên Thiết kế 3D (3D Modeling)

4.9 (6576)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
Chuyên viên Hoạt hình 3D (3D Animation)

Chuyên viên Hoạt hình 3D (3D Animation)

4.9 (6777)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế
Chuyên viên <br>Thiết kế đồ họa

Chuyên viên
Thiết kế đồ họa

4.9 (1674)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Thiết kế

Công nghệ thông tin

Chuyên viên <br>Lập trình game (Phát triển Game)

Chuyên viên
Lập trình game (Phát triển Game)

4.9 (1545)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên viên <br>Lập trình phần mềm (Full-stack)

Chuyên viên
Lập trình phần mềm (Full-stack)

4.9 (6545)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin

Digital Marketing

Chuyên viên <br>Digital Marketing (Full-stack)

Chuyên viên
Digital Marketing (Full-stack)

5 (7656)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Digital Marketing

Kỹ Thuật và Công Nghệ

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS

5 (2585)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2 năm
Khối ngành: Kỹ thuật và công nghệ

Khóa học ngắn hạn

Trí tuệ nhân tạo

AI for Everyone

AI for Everyone

5 (6564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1.5 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Python Developer for AI

Python Developer for AI

5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 60 giờ
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
AI Engineer

AI Specialist
AI Engineer

5 (6374)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Scientist

AI Specialist
Data Scientist

5 (6397)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
AI Engineer

AI Expert
AI Engineer

5 (6249)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Scientist

AI Expert
Data Scientist

5 (6967)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Analytics for BI/BA

Data Analytics for BI/BA

5 (6562)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
AI Practitioner

LEVEL 1
AI Practitioner

5 (5634)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 8 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Visual Understanding

Level 2 - AI Specialist
Visual Understanding

5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Language Understanding

Level 2 - AI Specialist
Language Understanding

4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Decision Making

Level 2 - AI Specialist
Decision Making

4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Ai Full-stack Engineer

LEVEL 3
Ai Full-stack Engineer

5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

Digital Marketing

TOOLS MASTER FOR DIGITAL AGE

TOOLS MASTER FOR DIGITAL AGE

4.9 (5646)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 5 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
E-COMMERCE LEADERS

E-COMMERCE LEADERS

4.9 (4091)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 3 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
MODERN MARKETERS: DESIGN & CONTENT

MODERN MARKETERS: DESIGN & CONTENT

4.9 (4590)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 3 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
DIGITAL MARKETERS

DIGITAL MARKETERS

4.9 (5823)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 6 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
GROWING DIGITAL BUSINESS

GROWING DIGITAL BUSINESS

4.9 (3890)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 8 tuần
Khối ngành: Digital Marketing
DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 4.0

DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 4.0

4.9 (4373)
Hình thức học: Tập trung/Online
Thời hạn: 4 tuần
Khối ngành: Digital Marketing

Salesforce

TVB-201 Bootcamp for New Admins

TVB-201 Bootcamp for New Admins

5 (6985)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder

TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder

5 (6472)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

5 (6384)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
RPX-101</br> Reporting Fundamentals

RPX-101
Reporting Fundamentals

5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
ADX-201</br> Administrative Essentials

ADX-201
Administrative Essentials

5 (6567)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin

Khóa học trung hạn

Thiết kế

Họa Sỹ Nhân Vật 3D Chuyên Nghiệp (3D Character Artist Pro)

Họa Sỹ Nhân Vật 3D Chuyên Nghiệp (3D Character Artist Pro)

5 (893)
Hình thức học: Tập trung/Bán thời gian
Thời hạn: 8 tháng
Khối ngành: Thiết kế
Họa sỹ Môi trường 3D chuyên nghiệp (3D Environment Artist Pro)

Họa sỹ Môi trường 3D chuyên nghiệp (3D Environment Artist Pro)

5 (562)
Hình thức học: Tập trung/Bán thời gian
Thời hạn: 8 tháng
Khối ngành: Thiết kế

Chương trình Chất lượng cao & Liên thông quốc tế

Thiết kế

Kỹ Xảo Hoạt Hình 3D (Liên Thông Quốc Tế)

Kỹ Xảo Hoạt Hình 3D (Liên Thông Quốc Tế)

5 (1456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Thiết kế
THIẾT KẾ 3D NÂNG CAO (LIÊN THÔNG QUỐC TẾ)

THIẾT KẾ 3D NÂNG CAO (LIÊN THÔNG QUỐC TẾ)

5 (58445)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Thiết kế

Công nghệ thông tin

Kỹ Thuật Phần Mềm (Liên Thông Quốc Tế)

Kỹ Thuật Phần Mềm (Liên Thông Quốc Tế)

5 (1265)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Lập trình
Trí Tuệ Nhân Tạo

Trí Tuệ Nhân Tạo

5 (58898)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Đăng ký tư vấn
Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.
'

    '
  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299