VTC Academy | Sản phẩm
VTC Academy VTC Academy

Sản phẩm học viên

Sản phẩm học viên

Infinite Raid
Infinite Raid
Lập trình Game
Phim ngắn Lost Eira
Phim ngắn Lost Eira
Hoạt hình 3D
Vegito & Gogeta
Vegito & Gogeta
Hoạt hình 3D
Fantasy Stylized House
Fantasy Stylized House
Hoạt hình 3D
Tạo hiệu ứng pháo hoa bằng HTML, CSS, JS
Tạo hiệu ứng pháo hoa bằng HTML, CSS, JS
Lập trình Phần mềm (Full stack)
Revenge
Revenge
Hoạt hình 3D
Arthur Auberon
Arthur Auberon
Hoạt hình 3D
Roronoa Zoro
Roronoa Zoro
Hoạt hình 3D
Gang War Mafia
Gang War Mafia
Lập trình Game
Survive
Survive
Lập trình Game
Lake House
Lake House
Thiết kế 3D
Earth Defence
Earth Defence
Thiết kế 3D
Giả lập xe tự hành
Giả lập xe tự hành
Trí tuệ nhân tạo
Ứng dụng điểm danh
Ứng dụng điểm danh
Trí tuệ nhân tạo
Part-Time Hunter
Part-Time Hunter
Thiết kế 3D
Jurassic Guardian
Jurassic Guardian
Thiết kế 3D
Electric Bees
Electric Bees
Thiết kế 3D
Post Owl Tower
Post Owl Tower
Thiết kế 3D
Mobile Railgun Warrior
Mobile Railgun Warrior
Thiết kế 3D
Shark TMU 1.0
Shark TMU 1.0
Thiết kế 3D
Viruss
Viruss
Hoạt hình 3D
Tokyo
Tokyo
Lập trình Game
Mutation Bio
Mutation Bio
Hoạt hình 3D
Trade Topia
Trade Topia
Hoạt hình 3D

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299