VTC Academy | Sản phẩm
VTC Academy VTC Academy

Sản phẩm học viên

Sản phẩm học viên

Lake House
Lake House
Thiết kế 3D
Earth Defender
Earth Defender
Thiết kế 3D
Giả lập xe tự hành
Giả lập xe tự hành
Trí tuệ nhân tạo
Điểm danh học viên
Điểm danh học viên
Trí tuệ nhân tạo
Part-Time Hunter
Part-Time Hunter
Thiết kế 3D
Jurassic Guardian
Jurassic Guardian
Thiết kế 3D
Electric Bees
Electric Bees
Thiết kế 3D
Post Owl Tower
Post Owl Tower
Thiết kế 3D
Mobile Railgun Warrior
Mobile Railgun Warrior
Thiết kế 3D
Shark TMU 1.0
Shark TMU 1.0
Thiết kế 3D
Viruss
Viruss
Hoạt hình 3D
Tokyo
Tokyo
Lập trình Game
Mutation Bio
Mutation Bio
Hoạt hình 3D
Trade Topia
Trade Topia
Hoạt hình 3D
The Awakening
The Awakening
Thiết kế 3D
Rune
Rune
Thiết kế 3D
No escape
No escape
Thiết kế 3D
Childhood Game
Childhood Game
Phát triển Ứng dụng di động
Warriona-The Mad Centery
Warriona-The Mad Centery
Lập trình Game
Poster
Poster
Thiết kế đồ họa
The Portal
The Portal
Thiết kế 3D
Motobike
Motobike
Thiết kế 3D
Ninja Runner
Ninja Runner
Phát triển Ứng dụng di động
Vehicle
Vehicle
Thiết kế 3D
Endless Spaceship
Endless Spaceship
Phát triển Ứng dụng di động
Savyu
Savyu
Phát triển Ứng dụng di động
Zoro
Zoro
Thiết kế 3D

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299