VTC Academy | Khóa học trực tuyến miễn phí
VTC Academy VTC Academy
Khóa học trực tuyến miễn phí

VTC Academy đề xuất các khóa học trực tuyến miễn phí giúp trang bị thêm kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân lực tương lai, với mục tiêu góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường lao động trong Cách mạng công nghiệp 4.0.

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299