VTC Academy | Data Scientist
VTC Academy VTC Academy
Data Scientist
AI Specialist

VTC Academy | Data Scientist

Data Scientist

5 (6397)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 12 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Specialist phân ngành Data Scientist cung cấp cho người học những kỹ năng toàn diện nhất của một Data Scientist bằng cách ứng dụng những kiến thức về Thị giác máy tính, Học sâu cùng các kỹ năng Khai thác dữ liệu, Ra quyết định, Phân tích ngôn ngữ tự nhiên, Phân tích âm thanh, Xử lý hình ảnh, Học tăng cường,…

để giải các bài toán thiết yếu đối với doanh nghiệp như nhận diện vật thể, phân tích số liệu, phân tích hành vi khách hàng, tự động hóa, dự đoán giá cả, phân tích giỏ hàng trong thương mại điện tử, nhận diện bất thường hay mạo danh, chatbot, hệ thống khuyến cáo, phân tích CRM trong Marketing,…

Tính ứng dụng của khóa học

Phân tích CRM trong Marketing
Phân tích CRM trong Marketing
Khai thác dữ liệu trong nhiều lĩnh vực
Khai thác dữ liệu trong nhiều lĩnh vực
Phân tích các chiến dịch </br>Marketing & Kinh doanh
Phân tích các chiến dịch
Marketing & Kinh doanh
Nhận diện cảm xúc khách hàng
Nhận diện cảm xúc khách hàng
Đề xuất sản phẩm quan tâm
Đề xuất sản phẩm quan tâm

Ai có thể học?

NHÓM 1: Những người yêu thích và muốn phát triển nghề nghiệp Data Scientist trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

NHÓM 2: Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn phân tích các dữ liệu chuỗi thời gian, ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống ra quyết định bằng học sâu

NHÓM 3: Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn

Nội dung khóa học

 1. Khai thác dữ liệu và máy học (Machine Learning)
 2. Mạng Neuron nhân tạo và tối ưu hóa mạng Neuron
 3. Xây dựng các mô hình dự đoán và phân loại bằng máy học
 4. Xây dựng mô hình học chuyển tiếp (Transfer Learning)
 5. Phân tích bài toán chăm sóc khách hàng (CRM)
 6. Phân tích các bài toán Marketing
 7. Phân tích ngôn ngữ bằng học sâu (Deep Learning) và xây dựng Chatbot
 8. Phân tích chuỗi thời gian, hệ thống đề xuất, và học tăng cường bằng học sâu

Kết quả sau khóa học

Data Scientist
01
Phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu ngân hàng, tài chính & kế toán hiệu quả.
02
Phân tích các chuỗi thời gian để đưa ra các mô hình dự đoán chính xác.
03
Phân tích khách hàng thông qua hành vi, thông tin và phản hồi qua bài toán CRM.
04
Phân tích bài toán Marketing để tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
05
Xây dựng các hệ thống đề xuất với dữ liệu lớn và đa dạng.
Data Scientist

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
RPX-101</br> Reporting Fundamentals

RPX-101
Reporting Fundamentals

5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
ADX-201</br> Administrative Essentials

ADX-201
Administrative Essentials

5 (6567)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Professional </br>Digital Marketing

Professional
Digital Marketing

4.9 (7563)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 6.5 tháng
Khối ngành: Digital Marketing

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

 • Hà Nội: 0981 114 757
 • Đà Nẵng: 0865 098 399
 • Hồ Chí Minh: 0818 799 299