VTC Academy | Data Scientist
VTC Academy VTC Academy
Data Scientist

Data Scientist

5 (6397)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 12 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học

Data Scientist

Khóa học khác

xem tất cả
RPX-101</br> Reporting Fundamentals

RPX-101
Reporting Fundamentals

5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
ADX-201</br> Administrative Essentials

ADX-201
Administrative Essentials

5 (6567)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Professional </br>Digital Marketing

Professional
Digital Marketing

4.9 (7563)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 6.5 tháng
Khối ngành: Digital Marketing

Đăng ký khóa học dài hạn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299