VTC Academy | ADX-201 Administrative Essentials
VTC Academy VTC Academy
ADX-201</br> Administrative Essentials

VTC Academy | ADX-201 Administrative Essentials

ADX-201 Administrative Essentials

5 (6567)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 5 ngày

Khối ngành: Công nghệ thông tin

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học Salesforce ADX-201 Administrative Essentials cung cấp cách thức tối ưu hoạt động thiết lập hệ thống, quản lý người dùng, bảo mật dữ liệu, tùy chỉnh đối tượng, tạo báo cáo và dashboard,…

cho các quản trị viên mới hoặc những người liên quan đến vận hành hoạt động bán hàng và các nhà quản lý bộ phận CNTT của doanh nghiệp.

Tính ứng dụng của khóa học

Báo cáo và Dashboards
Báo cáo và Dashboards
Đồng bộ và chia sẻ tập tin
Đồng bộ và chia sẻ tập tin
Tương tác Salesforce
Tương tác Salesforce
Tự động hóa
Tự động hóa
Quản trị thông tin khách hàng
Quản trị thông tin khách hàng

Ai có thể học?

NHÓM 1:
Quản trị viên mới về hệ thống – những người chịu trách nhiệm thiết lập, cấu hình và bảo trì các ứng dụng Salesforce cho tổ chức của họ.

NHÓM 2:
Những người được hưởng lợi từ việc nâng cao kiến thức của họ về trải nghiệm Lightning của Salesforce, bao gồm những người dùng thành thạo, đối tượng liên quan đến vận hành hoạt động bán hàng và các nhà quản lý bộ phận CNTT.

Nội dung khóa học

 • Khám phá ứng dụng

– Mô hình và điều hướng dữ liệu
– Trải nghiệm Lightning
– Hỗ trợ & Đào tạo

 • Thiết lập hệ thống cho người dùng

– Thiết lập hồ sơ công ty
– Cấu hình giao diện người dùng
– Thiết lập các hoạt động và lịch hẹn
– Cấu hình cài đặt tìm kiếm
– Thiết lập nhóm trò chuyện
– Truy cập trên thiết bị di động với Ứng dụng Salesforce1

 • Thiết lập và quản lý người dùng

– Quản lý hồ sơ người dùng
– Quản lý người dùng
– Thiết lập lời mời và người dùng trò chuyện miễn phí
– Khắc phục sự cố đăng nhập

 • Bảo mật và truy cập dữ liệu

– Hạn chế đăng nhập
– Xác định quyền truy cập đối tượng
– Thiết lập quyền truy cập bản ghi
– Tạo cấu trúc phân cấp vai trò
– Xử lý các trường hợp ngoại lệ truy cập bản ghi
– Quản lý bảo mật theo cấp độ trường dữ liệu

 • Tùy chỉnh đối tượng

– Quản lý các trường chuẩn
– Tạo các trường tùy chỉnh mới
– Tạo các trường lựa chọn: Danh sách chọn và Tra cứu
– Tạo trường công thức
– Làm việc với bố cục trang
– Làm việc với các loại hồ sơ và quy trình kinh doanh
– Duy trì chất lượng dữ liệu

 • Quản lý dữ liệu

– Nhập Wizards
– Trình tải dữ liệu
– Data.com
– Chuyển hàng loạt
– Sao lưu dữ liệu
– Chức năng Xóa hàng loạt và Thùng rác

 • Báo cáo và Dashboards

– Xuất và sửa đổi báo cáo
– Tạo báo cáo mới với trình tạo báo cáo
– Làm việc với bộ lọc báo cáo
– Tổng hợp bằng công thức và tổng hợp trực quan
– In, xuất và gửi qua email các báo cáo
– Xây dựng Dashboards

 • Tự động hóa

– Mẫu Email
– Quy tắc quy trình làm việc
– Trình tạo quy trình
– Tự động hóa khách hàng tiềm năng

 • Quản lý quy trình hỗ trợ

– Quản lý và giải quyết các trường hợp
– Tùy chỉnh quy trình hỗ trợ
– Hỗ trợ tự động hóa
– Hiểu bảng điều khiển Salesforce
– Cộng tác trong dịch vụ Cloud
– Phân tích dữ liệu hỗ trợ

Kết quả sau khóa học

ADX-201</br> Administrative Essentials
01
Biết tùy chỉnh ứng dụng của bạn, bao gồm bố cục trang, trường, tab và quy trình kinh doanh trong Lightning Experience.
02
Biết cách cài đặt bảo mật được tạo trong Salesforce Classic được áp dụng trong Lightning.
03
Có khả năng duy trì và nhập dữ liệu sạch trong Lightning.
04
Có thể sử dụng các tính năng Lightning để tạo báo cáo và trang Dashboards có giá trị cao.
05
Hiểu cách tự động hoá quy trình làm việc với Lightning.
ADX-201</br> Administrative Essentials

Doanh nghiệp tham gia

Chương trình đào tạo

xem tất cả
RPX-101</br> Reporting Fundamentals

RPX-101
Reporting Fundamentals

5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

5 (6384)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
Trí Tuệ Nhân Tạo

Trí Tuệ Nhân Tạo

5 (58898)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 2.5 năm
Khối ngành: Công nghệ thông tin

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

 • Hà Nội: 0981 114 757
 • Đà Nẵng: 0865 098 399
 • Hồ Chí Minh: 0818 799 299