VTC Academy | TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I
VTC Academy VTC Academy
TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

VTC Academy | TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

5 (6384)

Hình thức học: Trực tuyến

Thời hạn: 30 ngày

Khối ngành: Công nghệ thông tin

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học Salesforce TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I cung cấp những kiến thức cơ bản về nền tảng Salesforce, cách thức tự động hóa khai báo, tiếp cận với các nguyên tắc cơ bản về Apex, cách thức làm việc với Dữ liệu trong Apex,…

nhằm giúp các nhà phát triển nền tảng Salesforce chuyên nghiệp nhận được Chứng chỉ Salesforce.

Tính ứng dụng của khóa học

Tự động hóa
Tự động hóa
Báo cáo và Dashboards
Báo cáo và Dashboards
Bảo mật hệ thống
Bảo mật hệ thống
Làm việc với dữ liệu trong Apex
Làm việc với dữ liệu trong Apex
Kiểm tra, Mã hóa và Triển khai
Kiểm tra, Mã hóa và Triển khai

Ai có thể học?

NHÓM 1: Các nhà phát triển có kinh nghiệm về Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như Java, C # hoặc Python.

NHÓM 2: Các nhà phát triển muốn học cách thực hiện các tùy chỉnh có lập trình bằng Apex và có được nền tảng vững chắc để trở thành Nhà phát triển nền tảng Salesforce.

NHÓM 3: Các nhà phát triển muốn trở thành Nền tảng Salesforce được Chứng nhận với lịch trình học tập linh hoạt theo nhịp độ của bản thân.

Nội dung khóa học

Tuần 1 – Kiến thức cơ bản về nền tảng Salesforce:

 • Kiến trúc nền tảng Salesforce
 • Tùy chọn tùy chỉnh
 • Đối tượng, Trường và Mối quan hệ
 • Công thức và Trường tóm tắt cuộn

 

Tuần 2 – Tự động hóa khai báo và Các nguyên tắc cơ bản về Apex:

 • Tự động hóa quy trình khai báo
 • Tổng quan về Apex
 • Kiểu dữ liệu, lớp và phương thức
 • Kiểm soát các tuyên bố về luồng
 • Các đối tượng

 

Tuần 3 – Làm việc với Dữ liệu trong Apex:

 • Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
 • SOQL và SOSL
 • Bảo mật quyền truy cập dữ liệu
 • Giao diện và Kế thừa
 • Giới hạn của Thống đốc

 

Tuần 4 – Kích hoạt Apex, Visualforce và Các phương pháp hay nhất:

 • Triggers
 • Lưu lệnh Thực hiện
 • Apex có thể hủy ngang
 • Xử lý ngoại lệ
 • Trang Visualforce
 • Bộ điều khiển Visualforce

 

Tuần 5 – Các thành phần sét:

 • SOQL
 • Visualforce Pages in Lightning
 • Các thành phần Aura
 • Thành phần sự kiện Lightning
 • Thành phần Lightning Web
 • Sự kiện nền tảng
 • Hành động hay nhất tiếp theo

 

Tuần 6 – Kiểm tra, Phạm vi mã và Triển khai:

 • Kiểm tra mã Apex
 • Gỡ lỗi và giám sát
 • Công cụ triển khai và phát triển
 • Nhập và xuất dữ liệu

Kết quả sau khóa học

TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I
01
Xác định các trường hợp sử dụng phổ biến để tùy chỉnh khai báo so với lập trình.
02
Mô tả các tính năng chính của ngôn ngữ lập trình Salesforce bao gồm: Apex, SOQL, SOSL, Thành phần Lightning Web, Thành phần Aura và Visualforce.
03
Viết các lớp và trình kích hoạt Apex, theo các phương pháp hay nhất.
04
Giải thích các khái niệm quan trọng của Salesforce như khung thử nghiệm, giới hạn điều tiết và thứ tự thực hiện lưu.
05
Sử dụng các kỹ thuật lập trình để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật.
TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
TVB-201 Bootcamp for New Admins

TVB-201 Bootcamp for New Admins

5 (6985)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder

TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder

5 (6472)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
ADX-201</br> Administrative Essentials

ADX-201
Administrative Essentials

5 (6567)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 5 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

 • Hà Nội: 0981 114 757
 • Đà Nẵng: 0865 098 399
 • Hồ Chí Minh: 0818 799 299