VTC Academy | TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder
VTC Academy VTC Academy
TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder

VTC Academy | TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder

TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder

5 (6472)

Hình thức học: Trực tuyến

Thời hạn: 30 ngày

Khối ngành: Công nghệ thông tin

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học Salesforce TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder cung cấp cách thức mô hình hóa và quản lý dữ liệu,

bảo mật truy cập dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng, tự động hóa quy trình kinh doanh và phát triển ứng dụng.

Tính ứng dụng của khóa học

Mô hình hóa và quản lý dữ liệu
Mô hình hóa và quản lý dữ liệu
Bảo mật quyền truy cập dữ liệu
Bảo mật quyền truy cập dữ liệu
Báo cáo và Dashboards
Báo cáo và Dashboards
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Tự động hóa quy trình kinh doanh
Phát triển ứng dụng
Phát triển ứng dụng
Giao diện người dùng
Giao diện người dùng

Ai có thể học?

NHÓM 1: Người muốn trở thành Chuyên viên phát triển, Kiến trúc sư hay Chuyên viên cố vấn của Salesforce

NHÓM 2: Nhà phát triển ứng dụng mới

NHÓM 3: Các nhà phát triển mới sử dụng sản phẩm Salesforce, các nhà phát triển point-and-click muốn hiểu các công cụ phát triển có sẵn trên nền tảng

Nội dung khóa học

Tuần 1 – Mô hình hóa và quản lý dữ liệu

 • Kiến trúc nền tảng Salesforce
 • Đối tượng tiêu chuẩn và tùy chỉnh
 • Các trường thông tin và mối quan hệ
 • Đối tượng bên ngoài
 • Trình tạo lược đồ

 

Tuần 2 – Bảo mật truy cập dữ liệu

 • Nhập và xuất dữ liệu
 • Hồ sơ và quyền
 • Truy cập Bản ghi
 • Ứng dụng tùy chỉnh và tab tùy chỉnh

 

Tuần 3 – Giao diện người dùng

 • Bố cục trang
 • Trình tạo ứng dụng Lightning
 • Ứng dụng di động Salesforce
 • Hành động nhanh

 

Tuần 4 – Giao diện người dùng (tiếp theo) và Tự động hóa quy trình kinh doanh

 • Theo dõi nguồn cấp dữ liệu và các công cụ xã hội
 • Các loại bản ghi
 • Công thức và Tóm tắt tổng hợp
 • Quy tắc xác thực
 • Quy trình
 • Luồng

 

Tuần 5 – Tự động hóa quy trình kinh doanh (tiếp theo) và phát triển ứng dụng

 • Quy tắc quy trình làm việc
 • Quy trình phê duyệt
 • Lưu lệnh thực hiện
 • Quản lý vòng đời ứng dụng
 • Sandboxes và Bộ thay đổi

 

Tuần 6 – Phát triển ứng dụng (tiếp theo), Báo cáo và Ranh giới khai báo

 • Các giải pháp thay thế để thay đổi bộ
 • Báo cáo và Trang tổng quan
 • Khi khai báo là không đủ

Kết quả sau khóa học

TVB-403 Bootcamp for Platform App Builder
01
Mô tả khả năng của các đối tượng CRM cốt lõi.
02
Đưa ra một kịch bản, xác định mô hình dữ liệu và phương án triển khai phù hợp.
03
Mô tả các tính năng có sẵn để hạn chế và mở rộng đối tượng, bản ghi và truy cập trường.
04
Đưa ra một loạt các yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất một giải pháp để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ.
05
Mô tả các tùy chọn tùy chỉnh giao diện người dùng, các tính năng có sẵn khi tạo báo cáo và trang tổng quan.
06
Xác định ranh giới khai báo và các trường hợp sử dụng để tùy chỉnh theo chương trình.

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
TVB-201 Bootcamp for New Admins

TVB-201 Bootcamp for New Admins

5 (6985)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

TVB-450 Bootcamp for Platform Developer I

5 (6384)
Hình thức học: Trực tuyến
Thời hạn: 30 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin
RPX-101</br> Reporting Fundamentals

RPX-101
Reporting Fundamentals

5 (6556)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 1 ngày
Khối ngành: Công nghệ thông tin

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

 • Hà Nội: 0981 114 757
 • Đà Nẵng: 0865 098 399
 • Hồ Chí Minh: 0818 799 299