VTC Academy | Decision Making
VTC Academy VTC Academy
Decision Making
Level 2 - AI Specialist

VTC Academy | Decision Making

Decision Making

4.9 (6456)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 16 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Specialist phân ngành Decision Making cung cấp cho người học các phương pháp, mô hình, thuật toán Machine Learning, Planning & Reasoning đỉnh cao cho Decision Making trong cả lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật; các kỹ thuật Deep Learning; các mô hình và giải thuật cho Decision Making; Các chủ đề của Decision Making.

Từ đó, người học có thể từng bước xây dựng mô hình Deep Learning và các ứng dụng AI liên quan đến Decision Making.

Tính ứng dụng của khóa học

Chăm sóc sức khỏe
Chăm sóc sức khỏe
Phát hiện gian lận
Phát hiện gian lận
Bảo hiểm
Bảo hiểm
Tiếp thị/Dịch vụ khách hàng
Tiếp thị/Dịch vụ khách hàng
Giao dịch tài chính
Giao dịch tài chính
Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất

Ai có thể học?

NHÓM 1: Người có kiến thức về lập trình Python, đại số tuyến tính, giải tích, tối ưu * Người có tư duy logic và khả năng phản biện *

NHÓM 2: Học viên đã nhận chứng chỉ khóa AI Practitioner của VTC Academy

*Dựa theo khung đánh giá năng lực chuẩn quốc tế của VTC Academy

Nội dung khóa học

  • Phương pháp, mô hình, thuật toán Machine Learning, Planning & Reasoning đỉnh cao cho Decision Making trong cả lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật
  • Các mô hình và giải thuật cho Decision Making: Random Forest, Boosting/Stacking/Bagging, Multi-armed Bandits, sArsA & Q-learning, DQN, AlphaZero, Causal Reasoning, Recommender system
  • Kỹ thuật Deep Learning: Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoder (VAE), meta/transfer/few-shot learning, evolutionary search, BayesOpt, DeepRL,…
  • Các chủ đề của Decision Making: Định hướng chiến dịch marketing, phân khúc khách hàng, đánh giá nhân viên, đánh giá rủi ro, hệ thống khuyến nghị, dự báo tài chính, hoạch định, gaming,…
  • Từng bước xây dựng mô hình Deep Learning và các ứng dụng AI

Kết quả sau khóa học

Decision Making
01
Hiểu cách thức xây dựng và phát triển một cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong Deep Learning cho Decision Making
02
Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: hình ảnh, video, audio, text, web traffic, tín hiệu
03
Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng các mô hình và thuật toán cho Decision Making
04
Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình Machine Learning tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile, Edge devices)
05
Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực; Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao; Thu thập dữ liệu, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình Machine Learning
Decision Making

Học viên nói gì về khóa học?

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
Visual Understanding

Level 2 - AI Specialist
Visual Understanding

5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Language Understanding

Level 2 - AI Specialist
Language Understanding

4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Ai Full-stack Engineer

LEVEL 3
Ai Full-stack Engineer

5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299