VTC Academy | Language Understanding
VTC Academy VTC Academy
Language Understanding
Level 2 - AI Specialist

VTC Academy | Language Understanding

Language Understanding

4.9 (5465)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 16 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Specialist phân ngành Language Understanding cung cấp cho người học những kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Language Understanding; Các mô hình và kỹ thuật Deep Learning; Các chủ đề của Language Understanding.

Từ đó, người học có thể từng bước xây dựng mô hình Deep Learning và các ứng dụng AI liên quan đến Language Understanding.

Tính ứng dụng của khóa học

Nhận dạng tiếng nói
Nhận dạng tiếng nói
Dịch tự động
Dịch tự động
Tìm kiếm thông tin
Tìm kiếm thông tin
Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức
Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức
Nhận dạng chữ viết
Nhận dạng chữ viết
Tóm tắt văn bản
Tóm tắt văn bản

Ai có thể học

NHÓM 1: Người có kiến thức về lập trình Python, đại số tuyến tính, giải tích, tối ưu * Người có tư duy logic và khả năng phản biện *

NHÓM 2: Học viên đã nhận chứng chỉ khóa AI Practitioner của VTC Academy

*Dựa theo khung đánh giá năng lực chuẩn quốc tế của VTC Academy

Nội dung khóa học

  • Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Language Understanding (tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dữ liệu đa phương thức, khả năng lý giải)
  • Các mô hình Deep Learning cho Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: GLoVe, ELMO, ULMFit, GPT, Transformer, BERT,…
  • Kỹ thuật Deep Learning: Generative Adversarial Networks (gANs), Variational Autoencoder (VAE), meta/transfer/few-shot learning, evolutionary search, BayesOpt, DeepRL,…
  • Các chủ đề của Language Understanding: Name-Entity recognition (NER), Language modeling, Text classification & subtasks, Text generation, Question answering & related tasks, Text data mining,…
  • Từng bước xây dựng mô hình Deep Learning và các ứng dụng AI

Kết quả sau khóa học

Language Understanding
01
Hiểu cách thức xây dựng và phát triển một cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong Deep Learning cho Language Understanding
02
Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: hình ảnh, video, audio và ngôn ngữ (text)
03
Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng mạng lưới học sâu cho Language Understanding
04
Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình Machine Learning tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile, Edge devices)
05
Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực; Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao; Thu thập dữ liệu, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình Machine Learning
Language Understanding

Học viên nói gì về khóa học?

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
Visual Understanding

Level 2 - AI Specialist
Visual Understanding

5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Decision Making

Level 2 - AI Specialist
Decision Making

4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Ai Full-stack Engineer

LEVEL 3
Ai Full-stack Engineer

5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299