VTC Academy | AI Practitioner
VTC Academy VTC Academy
AI Practitioner
LEVEL 1

AI Practitioner

5 (5634)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 8 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học AI Practitioner cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan hữu ích về Trí tuệ nhân tạo thông qua việc giới thiệu về AI/Machine Learning, các phương pháp máy học và thực hành AI thông dụng, cách xây dựng các ứng dụng AI cơ bản.

Đặc biệt, khóa học giúp người học tiếp cận với AI thông qua khung TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) – khung tiếp cận Machine Learning độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng.

Tính ứng dụng của khóa học

Thương mại điện tử
Thương mại điện tử
Tiếp thị trực tuyến
Tiếp thị trực tuyến
Mạng xã hội
Mạng xã hội
Các phần mềm nhận  diện hình ảnh cơ bản
Các phần mềm nhận diện hình ảnh cơ bản
Các gợi ý và khuyến nghị giúp đưa ra quyết định
Các gợi ý và khuyến nghị giúp đưa ra quyết định
Các hệ thống chatbot hỗ trợ trả lời tự động
Các hệ thống chatbot hỗ trợ trả lời tự động

Ai có thể học?

NHÓM 1: Những người đã có nền tảng về Toán và Lập trình Python nhưng cần ôn luyện bổ sung để lấy lại kiến thức * (Cần học lớp Pre-Practitioner (4 tuần) trước khi bắt đầu)

NHÓM 2: Người đã có nền tảng toán cao cấp và lập trình Python *

*Dựa theo khung đánh giá năng lực chuẩn quốc tế của VTC Academy

Nội dung khóa học

  • Giới thiệu về AI/Machine Learning, các phương pháp máy học và thực hành AI thông dụng
  • Khung thống nhất TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) khung tiếp cận Machine Learning độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng
  • Math/Computer/Programming/Data
  • Mô hình Machine Learning và Deep Learning
  • Visual & Language Understanding, Decision Making với mô hình Deep Learning huấn luyện sẵn
  • Từng bước xây dựng ứng dụng AI

Kết quả sau khóa học

AI Practitioner
01
Hiểu tổng quan về AI/Machine Learning
02
Sử dụng toán ứng dụng, ngôn ngữ Python, công cụ kỹ thuật dữ liệu trong AI/Machine Learning
03
Am hiểu các mô hình Machine Learning/Deep Learning
04
Tổng hợp các thuật toán Machine Learning/Deep Learning thành bức tranh tổng thể theo khung TEFPA
05
Áp dụng các thuật toán để xây dựng các ứng dụng AI dùng các mô hình Deep Learning ứng dụng sẵn
AI Practitioner

Học viên nói gì về khóa học?

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
Visual Understanding

Level 2 - AI Specialist
Visual Understanding

5 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Language Understanding

Level 2 - AI Specialist
Language Understanding

4.9 (5465)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Decision Making

Level 2 - AI Specialist
Decision Making

4.9 (6456)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 16 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • TP. Hồ Chí Minh: 0818 799 299