VTC Academy | Data Analytics for BI/BA
VTC Academy VTC Academy
Data Analytics for BI/BA

VTC Academy | Data Analytics for BI/BA

Data Analytics for BI/BA

5 (6562)

Hình thức học: Tập trung

Thời hạn: 8 tuần

Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

đăng ký học

Giới thiệu khóa học

Khóa học Data Analytics for BI/BA cung cấp cho người học những kiến thức đặc thù về AI thông qua phần mềm phân tích dữ liệu tốt nhất hiện nay là Power BI. Những kiến thức về quy trình khai thác và phân tích dữ liệu từ thu thập, chuẩn hóa, truy vấn, phân tích, xây dựng mô hình và ra quyết định sẽ được cung cấp thông qua các bài toán thực tế trong ngân hàng, y khoa, bán lẻ, vận tải,…

Bên cạnh đó, khóa học sẽ giúp các chuyên viên marketing, chuyên viên chiến lược, các nhà quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động tiếp thị, quảng cáo nói riêng và kinh doanh nói chung thông qua việc phân tích và hiểu dữ liệu kinh doanh để lập báo cáo và xây dựng dashboard có tính tương thích và hiệu quả cao để giải quyết các bài toán cốt lõi của doanh nghiệp.

Tính ứng dụng của khóa học

Phân tích marketing
Phân tích marketing
Phân tích rủi ro
Phân tích rủi ro
Phân loại khách hàng theo hành vi, thuộc tính & thói quen
Phân loại khách hàng theo hành vi, thuộc tính & thói quen
Phân tích giá sản phẩm
Phân tích giá sản phẩm
Phân tích giao dịch bất thường
Phân tích giao dịch bất thường
Phân tích tài chính
Phân tích tài chính

Ai có thể học?

NHÓM 1: Những người yêu thích và mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu

NHÓM 2: Các chuyên viên khoa học dữ liệu muốn nâng cao kiến thức chuyên môn và cập nhật các bài toán thực tế

NHÓM 3: Các chuyên viên marketing và chuyên viên chiến lược, chuyên viên phân tích kinh doanh mong muốn ứng dụng AI vào công việc của mình

Nội dung khóa học

  1. Tìm hiểu về quy trình làm BI/BA (Business Intelligence/Business Analytics) và phần mềm Power BI
  2. Chuyển đổi dữ liệu, khai thác dữ liệu và truy vấn thông tin
  3. Trực quan hóa dữ liệu theo các bài toán AI
  4. Xây dựng dashboard và lập báo cáo
  5. Phân tích số liệu kinh doanh và rủi ro
  6. Phân tích số liệu trong các lĩnh vực: marketing ngân hàng, tài chính, bán lẻ, y tế, và vận tải

Kết quả sau khóa học

Data Analytics for BI/BA
01
Trang bị đầy đủ cách thức và quy trình làm việc của một chuyên viên BI/BA.
02
Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm Power BI để chuyển đổi và khai thác dữ liệu số.
03
Biết xây dựng dashboard và lập báo cáo để phân tích số liệu.
04
Biết cách phân tích số liệu kinh doanh để tìm ra vấn đề và đề xuất các giải pháp.
05
Nâng cao kiến thức chuyên môn trong cách lĩnh vực: marketing, ngân hàng, tài chính, bán lẻ, y tế, và vận tải.
Data Analytics for BI/BA

Doanh nghiệp tham gia

Khóa học khác

xem tất cả
Python Developer for AI

Python Developer for AI

5 (7564)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 60 giờ
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
AI Engineer

AI Expert
AI Engineer

5 (6249)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 9 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo
Data Scientist

AI Specialist
Data Scientist

5 (6397)
Hình thức học: Tập trung
Thời hạn: 12 tuần
Khối ngành: Trí tuệ nhân tạo

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin để được tư vấn trực tiếp về khóa học mà bạn quan tâm.

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299