Events | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
20/11 – NGÀY TRI  ÂN NHỮNG NGƯỜI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ BAY XA

20/11 – NGÀY TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ BAY XA

Thời gian: 11:45 Monday, 04/12/2023
Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
VTC Academy tài trợ địa điểm cho Shecodes Hackathon 2023

VTC Academy tài trợ địa điểm cho Shecodes Hackathon 2023

Từ 30/09/2023 đến 15/10/2023
Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí
Khai Phá Tương Lai: Chào mừng Lễ Khai Giảng năm học mới tại VTC Academy

Khai Phá Tương Lai: Chào mừng Lễ Khai Giảng năm học mới tại VTC Academy

Ngày 16, 18, 28 và 30/08/2023
Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Miễn phí

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299