Bạn có thể thanh toán khóa học cho hệ thống Vtc.edu.vn bằng cách đóng trực tiếp tại các cơ sở thuộc hệ thống của VTC Academy hoặc liên hệ để nhận thông tin chuyển khoản của VTC Academy.