Arthur Auberon - Sản phẩm học viên 3D Animation | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Arthur Auberon

Authors: Nguyễn Thị Tường Vy

Tools: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, Quixel, Unreal Engine,…

Instructors: Lê Hoàng Anh Thi

Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299