Arthur Auberon - Sản phẩm học viên 3D Animation | VTC Academy
VTC Academy VTC Academy
Arthur Auberon

Authors: Nguyễn Thị Tường Vy

Tools: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, Quixel, Unreal Engine,…

Instructors: Lê Hoàng Anh Thi

Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
2D Concept

2D Concept

Thiết kế đồ họa
Revenge

Revenge

Hoạt hình 3D
Vehicle

Vehicle

Thiết kế 3D

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299