VTC Academy | Ứng dụng điểm danh
VTC Academy VTC Academy
Ứng dụng điểm danh

Tên tác giả: Học viên VTC Academy

Công cụ: Pycharm, Pygame, Colab…

Người hướng dẫn: Trần Anh Tuấn

Ứng dụng điểm danh
Ứng dụng điểm danh
Ứng dụng điểm danh
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Earth Defence

Earth Defence

Thiết kế 3D
Viruss

Viruss

Hoạt hình 3D
2D Concept

2D Concept

Thiết kế đồ họa

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299