VTC Academy | Lake House
VTC Academy VTC Academy
Lake House

Authors: Nguyễn Lê Minh, Lương Hán Văn, Nguyễn Thị Ngọc Tân

Tools: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, Quixel, Unreal Engine,…

Instructors: Huỳnh Nguyên Bảo

Lake House
Lake House
Lake House
Lake House
Lake House
Lake House
Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Gang War Mafia

Gang War Mafia

Lập trình Game
Poster

Poster

Thiết kế đồ họa
Digital Graphic Design

Digital Graphic Design

Thiết kế đồ họa

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299