VTC Academy | Lost In The Middle Of The Dark
VTC Academy VTC Academy
Lost In The Middle Of The Dark

Authors: Bùi Đoàn Vũ

Tools: Maya, 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Substance Designer, Marvelous Designer, Quixel, Unreal Engine,…

Instructors: Giảng viên VTC Academy

Sản phẩm học viên khác
xem tất cả sản phẩm
Childhood Game

Childhood Game

Phát triển Ứng dụng di động
The Awakening

The Awakening

Thiết kế 3D
Arthur Auberon

Arthur Auberon

Hoạt hình 3D

Liên hệ với VTC Academy

  • Hà Nội: 0981 114 757
  • Đà Nẵng: 0865 098 399
  • Hồ Chí Minh: 0818 799 299